Nieuws

PvdA betrekt burger bij bezuinigingen

ARCHIEF: Maandag 18 oktober 2010 HEILOO - In de aanloop naar de Algemene Beschouwingen en de vaststelling van de Begroting 2011 in november organiseerde de PvdA Heiloo vorige week een discussieavond over de bezuinigingen van 2 à 3 miljoen euro die voor eind 2013 op Heiloo afkomen.

Bezuinigen
PvdA-fractievoorzitter Cees Rootjes leidde de zaaldiscussie in met de accenten die de PvdA daarbij wil leggen. Personeel levert 4 à 5 ton op. Doelmatiger regelgeving bespaart flink op administratie. Op wegen, groen en kunstwerken (zoals bruggen e.d.) bezuinigen we een half miljoen door ze te financieren uit fondsen (spaarpotten) en van de jaarlijkse begroting af te voeren. En de bestemmingsreserves en algemene voorzieningen die opgeteld respectievelijk 5 en 7 miljoen euro belopen, worden naar de algemene reserve overgeheveld – gemeentelijke afdelingen die daaruit willen putten, moeten dat stevig beargumenteren. Rootjes suggereerde bovendien een investeringsstop en marktconforme tarieven voor accommodaties (goed voor ruim 2 ton).

Ontzien
Rootjes stelde dat de PvdA Heiloo het minimabeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) buiten de bezuinigingen wil houden. Ook de bibliotheek, de muziekschool, Buk Buk en de Stichting Welzijn Heiloo worden gespaard. En hoewel het Ministerie van Financiën gemeentes een lastenverzwaring van 3,2% toestaat, is verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor de PvdA Heiloo niet aan de orde.
PvdA-gemeenteraadslid Ko Hemminga lichtte de consequenties van het regeerakkoord van het Kabinet Rutte voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) toe: wonen en zorg worden uit elkaar getrokken, wat Rutte aan zorg biedt haalt ie met huur weer weg.

Nieuwbouw
Als nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom door een investeringsstop wordt getroffen, levert dat voor de gemeentelijke begroting geen euro bezuiniging op. De projecten worden immers uit meerjarenfondsen gefinancierd. Overigens staan die nu in de min omdat de gemeente de grond al wel heeft aangekocht. Het wegens annulering van de bouwplannen afboeken ervan maakt van Heiloo plotseling een arme in plaats van een rijke gemeente. Zo wordt een blijvend groene en open zuidrand (niet onaardig volgens een van de insprekers) wel een heel duur genoegen.

Maandag 18 oktober 2010 − bron: PvdA Heiloo

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-03-02 PvdA, Heiloo Lokaal en D66 willen nu ook geen behandeling A9 en Zandzoom
2020-02-29 Oppositiepartijen in Heiloo vrezen na vernietigen bestemmingsplan A9 voor fors minder woningen in Zandzoom
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten

Meer nieuws met pvda gemeenteraad


Bron: Heiloo Lokaal
bron: Heiloo Lokaal
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman