Nieuws

PvdA betrekt burger bij bezuinigingen

ARCHIEF: Maandag 18 oktober 2010 HEILOO - In de aanloop naar de Algemene Beschouwingen en de vaststelling van de Begroting 2011 in november organiseerde de PvdA Heiloo vorige week een discussieavond over de bezuinigingen van 2 à 3 miljoen euro die voor eind 2013 op Heiloo afkomen.

Bezuinigen
PvdA-fractievoorzitter Cees Rootjes leidde de zaaldiscussie in met de accenten die de PvdA daarbij wil leggen. Personeel levert 4 à 5 ton op. Doelmatiger regelgeving bespaart flink op administratie. Op wegen, groen en kunstwerken (zoals bruggen e.d.) bezuinigen we een half miljoen door ze te financieren uit fondsen (spaarpotten) en van de jaarlijkse begroting af te voeren. En de bestemmingsreserves en algemene voorzieningen die opgeteld respectievelijk 5 en 7 miljoen euro belopen, worden naar de algemene reserve overgeheveld – gemeentelijke afdelingen die daaruit willen putten, moeten dat stevig beargumenteren. Rootjes suggereerde bovendien een investeringsstop en marktconforme tarieven voor accommodaties (goed voor ruim 2 ton).

Ontzien
Rootjes stelde dat de PvdA Heiloo het minimabeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) buiten de bezuinigingen wil houden. Ook de bibliotheek, de muziekschool, Buk Buk en de Stichting Welzijn Heiloo worden gespaard. En hoewel het Ministerie van Financiën gemeentes een lastenverzwaring van 3,2% toestaat, is verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor de PvdA Heiloo niet aan de orde.
PvdA-gemeenteraadslid Ko Hemminga lichtte de consequenties van het regeerakkoord van het Kabinet Rutte voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) toe: wonen en zorg worden uit elkaar getrokken, wat Rutte aan zorg biedt haalt ie met huur weer weg.

Nieuwbouw
Als nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom door een investeringsstop wordt getroffen, levert dat voor de gemeentelijke begroting geen euro bezuiniging op. De projecten worden immers uit meerjarenfondsen gefinancierd. Overigens staan die nu in de min omdat de gemeente de grond al wel heeft aangekocht. Het wegens annulering van de bouwplannen afboeken ervan maakt van Heiloo plotseling een arme in plaats van een rijke gemeente. Zo wordt een blijvend groene en open zuidrand (niet onaardig volgens een van de insprekers) wel een heel duur genoegen.

Maandag 18 oktober 2010 − bron: PvdA Heiloo

2021-10-01 Participatie op de agenda
2021-10-01 Eerst raadsinformatiemarkt gemeenteraad 4 oktober
2021-09-27 Informatiemarkt van de raad op maandag 4 oktober
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-05-31 Heiloo heeft een nieuwe vlag.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein

Meer nieuws met pvda gemeenteraad


Bron: Heiloo Lokaal
bron: Heiloo Lokaal
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman