Nieuws

Begroting door gemeenteraad vastgesteld

ARCHIEF: Vrijdag 5 november 2010 HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo heeft gisteravond de begroting 2011 vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Ondanks de grote bezuinigingen werden de plannen geakkoordeerd.

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor haar plannen en projecten voor het volgende jaar. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de algemene beschouwingen. Deze bijeenkomsten vonden afgelopen maandag en donderdag plaats.

Het komende jaar bezuinigt de gemeente Heiloo op onder andere tijdelijk personeel en het merendeel van de investeringen voor 2011 wordt doorgeschoven. Daarnaast wil de gemeente de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp en Wmo-voorzieningen verhogen. De onroerende zaak belasting (OZB) wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. De gemeenteraad gaat zelf ook bezuinigen, zo wordt het notuleren afgeschaft en het budget van de griffie gaat omlaag.

In het voorjaar zullen de gemeenteraad en het college een discussie over kerntaken voeren. Daarbij moet worden vastgesteld wat de gemeente wel of niet zou moeten doen. Er zullen dan ook een aantal discussiepunten uit de algemene beschouwingen terugkomen.

Vrijdag 5 november 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-11-03 Eigen volk eerst in de woningwereld.
2021-10-29 Herstelfonds Heiloo: € 500.000 uitgegeven
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-10-01 Participatie op de agenda
2021-10-01 Eerst raadsinformatiemarkt gemeenteraad 4 oktober
2021-09-27 Informatiemarkt van de raad op maandag 4 oktober
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.

Meer nieuws met gemeenteraad begroting


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000