Nieuws

Begroting door gemeenteraad vastgesteld

ARCHIEF: Vrijdag 5 november 2010 HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo heeft gisteravond de begroting 2011 vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Ondanks de grote bezuinigingen werden de plannen geakkoordeerd.

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor haar plannen en projecten voor het volgende jaar. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de algemene beschouwingen. Deze bijeenkomsten vonden afgelopen maandag en donderdag plaats.

Het komende jaar bezuinigt de gemeente Heiloo op onder andere tijdelijk personeel en het merendeel van de investeringen voor 2011 wordt doorgeschoven. Daarnaast wil de gemeente de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp en Wmo-voorzieningen verhogen. De onroerende zaak belasting (OZB) wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. De gemeenteraad gaat zelf ook bezuinigen, zo wordt het notuleren afgeschaft en het budget van de griffie gaat omlaag.

In het voorjaar zullen de gemeenteraad en het college een discussie over kerntaken voeren. Daarbij moet worden vastgesteld wat de gemeente wel of niet zou moeten doen. Er zullen dan ook een aantal discussiepunten uit de algemene beschouwingen terugkomen.

Vrijdag 5 november 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met gemeenteraad begroting


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman