Nieuws

D66-GroenLinks wil klankbord

ARCHIEF: Woensdag 10 november 2010 HEILOO - Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kwam het fenomeen “klankbord” aan de orde. D66-GroenLinks heeft het meedenken van de Heilooërs in haar programma staan, en wil lokale kennis en speciale talenten benutten.

"Als bij bepaalde projecten of plannen van de gemeente een klankbord wordt ingesteld van Heilooërs, die bijvoorbeeld in een bepaalde organisatie zitten, of die lokale kennis of speciale talenten hebben betreffende het onderwerp, kan de gemeente de gang van zaken toetsen voor het eindontwerp vastligt", zegt gemeenteraadslid Elly Meriwani van D66-GroenLinks.

Bij de herinrichting van het industrieterrein Oosterzij zou het klankbord ingezet kunnen worden. "De gemeente heeft projectontwikkelaar Henselmans hiervoor uitgekozen. Al geruime tijd heeft een grote bewonersgroep aandacht gevraagd voor door hen voorziene problemen", licht Meriwani toe. "Een vertegenwoordiger van zoÂ’n groep zou prima in een klankbord plaats kunnen nemen. Maar ook een vertegenwoordiger van de bedrijven langs de Nijverheidsweg vanwege het te verwachten bouwverkeer."

En dan de plannen voor een woon-zorgwijk op de campingterreinen. "Ook hier ligt de realisatie bij een projectontwikkelaar. Hier zou je kunnen denken aan een vertegenwoordiger van de omwonenden, van het platform WMO, van de ouderenbonden, maar ook van de groene groepen, omdat de gemeente het groene karakter van de wijk heel belangrijk vindt."

Woensdag 10 november 2010 − bron: D66-GroenLinks

2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad

Meer nieuws met klankbord gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH