Nieuws

Nieuw Varne op campingterreinen

ARCHIEF: Dinsdag 23 november 2010 HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo heeft ingestemd met de herontwikkeling van camping Klein Varnebroek en camping Heiloo. Volgende week houdt de ontwikkelaar een informatieavond over de toekomst van de campingterreinen.

De eigenaren van de beide camping hebben de grond verkocht aan projectontwikkelaar Bouwfonds, omdat de campings niet meer rendabel waren. Bouwfonds wil het gebied ontwikkelen en plannen maken voor de bouw van woningen, appartementen, zorgwoningen en een aantal zorggerelateerde functies. Het project heeft als naam Nieuw Varne meegekregen.

De gemeenteraad heeft op 8 november jongstleden de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Hierin staan de ingrediƫnten van het herinrichtingsplan. Bouwfonds ontwikkelt het gebied. De gemeente Heiloo toetst en controleert en is verantwoordelijk voor de wettelijke (inspraak)procedures.

Vooruitlopend op de planontwikkeling organiseert Bouwfonds een informatieavond. Tijdens de avond informeert Bouwfonds u over de stappen die Bouwfonds de komende maanden verwacht te zetten. Iedereen is op maandagavond 29 november aanstaande om 19.30 uur van harte welkom in restaurant Klein Varnebroek aan de Omloop.

Bouwfonds zoekt ook inwoners die mee willen denken over de invulling van het terrein. Daarom richt Bouwfonds een klankbordgroep op. Tijdens de informatieavond kunt u zich inschrijven voor deelname aan deze klankbordgroep. Aan de klankbordgroep nemen enkele omwonenden deel, die namens de omwonenden inbreng leveren.

Voor meer informatie over het project Nieuw Varne kunt u contact opnemen met projectassistent mevrouw B. Ruiter via telefoonnummer 072 535 66 66 of kunt een e-mail sturen naar info@heiloo.nl.

Dinsdag 23 november 2010 − bron: Gemeente Heilo

2021-10-01 Twee campings verdwijnen voor woningbouw.
2019-06-06 Hagelstenen, vernielde auto's en omgewaaide bomen: flinke schade door noodweer
2018-06-04 Vermiste Fiona Meijland (44) na half jaar levend teruggevonden
2018-05-16 Politie vraagt opnieuw aandacht voor vermiste Fiona Meiland
2018-04-01 Kattenberg gaat verdwijnen
2017-01-31 Lege brandblusser of gasfles voortaan naar de Afvalbrengplaats
2014-08-23 Varne Buiten is "nieuwe ervaring"
2014-07-14 Heiloo akkoord met plan Nieuw Varne
2014-06-05 Kaartverkoop Timmerdorp op 28 juni

Meer nieuws met camping nieuwvarne


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: pmars
bron: pmars
Bron: artemjee
bron: artemjee