Nieuws

Plafonds voor subsidies

ARCHIEF: Woensdag 24 november 2010 HEILOO - De gemeenteraad bepaalt jaarlijks subsidieplafonds voor de uitvoering van de diverse subsidieregelingen. Voor 2011 is er een totaal van meer dan 2 miljoen euro vastgesteld.

De plafonds per product zijn:
ProductSubsidie
Mediabeleid € 5.314,00
Internationale samenwerking € 12.162,00
Kunst en cultuur € 1.256.075,00
Integraal jeugdbeleid € 342.240,00
Integraal ouderenbeleid € 264.153,00
(Maatschappelijke) zorg en gezondheidszorg € 189.497,00
Natuur en Milieueducatie € 370,00
Brandbestrijding, hulpverlening en preparatie € 550,00
Sportsubsidiëring en -stimulering € 25.712,00
Planning programmering volkshuisvesting € 561,00
Totaal € 2.096.634,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Valentijn van de afdeling Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 87 of e-mail info@heiloo.nl

Woensdag 24 november 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-10-11 Weer subsidie energiebesparing eigen woning
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties
2017-06-08 € 160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

Meer nieuws met subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg