Nieuws

Bomen over de bomen

ARCHIEF: Dinsdag 30 november 2010 HEILOO - Vorige week heeft Natuurmonumenten een informatieavond gehouden over landgoed Nijenburg en het herstelplan dat daar afgemaakt wordt. Ondanks het slechte weer kwamen rond de 55 mensen naar de avond in het Open Huis.

Een onafhankelijk gespreksleider leidde de avond en André Timmer, de projectleider van het herstelplan, gaf de aftrap met uitleg over het ‘waarom’ van dit herstelplan. Vanwege de vele en grote cultuurhistorische waarden is het gehele landgoed, van A9 tot en met de Baafjespolder in het westen, Rijksmonument. Nijenburg is het enige landgoed boven het Noordzeekanaal dat zo mooi en compleet bewaard is gebleven. Natuurmonumenten ziet het daarom als een plicht om die waarden te behouden en beleefbaar te maken voor nu èn voor de generaties na ons. Dat is de reden om het herstelplan uit te voeren. Niets doen leidt tot verval en verlies van de unieke parkaanleg op het landgoed.

Aansluitend gaf boswachter Wim Grootendorst uitleg over de komende werkzaamheden. In discussie met de zaal is uitvoerig stilgestaan bij de noodzaak van het weghalen van de bomen en de korte en lange termijn gevolgen voor de natuur en voor de parkuitstraling die wordt nagestreefd. Op de vraag of de grote linde bovenop de Kattenberg niet om zou waaien legde Grootendorst in veel detail uit waarom dit niet te verwachten is. De linde is sterk!

Om half elf liep de avond ten einde. Het antwoord van iemand uit de zaal op de vraag van hoe hij de avond had ervaren was een goede samenvatting: “De ingrepen zijn nodig om Nijenburg duurzaam als landgoed met de waardevolle parkaanleg te handhaven. En bekijk het geheel maar eens op een wat langere tijdschaal. Zo lijkt het weghalen van bomen nu bedreigend maar we moeten de natuur zelf niet onderschatten. Binnen de nieuwgevormde omgeving zal de natuur er zelf werk van maken en zullen vanzelf nieuwe natuurwaarden ontstaan.”

U kunt het project blijven volgen via www.nm.nl/nijenburg of spreek een van de boswachters aan in het bos. De eerste resultaten van eerdere herstelwerkzaamheden zijn te zien op het landgoed zelf: in het Franse Werk, de Zondagskrocht, op het beukenplein en het dennenplein.

Dinsdag 30 november 2010 − bron: Natuurmonumenten

2022-11-28 Aanleg van visbossen in de Noorderneg
2022-11-15 De Peiling: verbod op terrasverwarmers
2022-11-14 College presenteert sluitende begroting 2023
2022-09-12 Wandeling Heilooër bos
2022-07-19 De zichtbare en onzichtbare verrassingen in het Heilooërbos
2022-07-18 Wijkagent stomverbaasd: baasje laat hond bijna twee uur achter in auto.
2022-06-27 Gezocht: doeners voor meer groen in de gemeente
2022-05-15 Terugloop van padden in het Heilooërbos is dramatisch.
2022-05-09 Niet bewaakte spoorovergangen in Heilooërbos

Meer nieuws met bos natuur


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: VVDHeiloo
bron: VVDHeiloo
Bron: Debby Muis
bron: Debby Muis