Nieuws

Toezichthouders controleren wijken

ARCHIEF: Dinsdag 1 februari 2011 HEILOO - De gemeente start met een wijkgerichte aanpak om ergernissen en verrommeling tegen te gaan. Toezichthouders gaan één voor één alle wijken en straten in Heiloo af. Zij kijken of inwoners de regels naleven.

“Natuurlijk wilt u prettig wonen in een nette en groene straat en wijk. Ook wij willen dat onze wijken en straten er goed uit zien. Daarom zijn er regels die voor iedereen gelden”, aldus de gemeente. “Soms wijken inwoners van deze regels af. Dat kan leiden tot ergernissen bij buurtbewoners en tot verrommelde wijken en straten.”

Het team van de afdeling Handhaving krijgt dagelijks klachten binnen van inwoners. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over parkeren waar het niet mag, gestort vuil, hinderlijk overhangend groen, zonder vergunning aangebrachte reclame of grote bouwwerken in voortuinen.

"Met een wijkgerichte aanpak gaan wij proberen de klachten te verminderen. De wijkgerichte aanpak houdt in dat onze toezichthouders in de gehele wijk en rondom de huizen controleren of de regels worden nageleefd.“

De toezichthouders kijken onder andere naar bouwwerken die zonder vergunning zijn geplaatst, te grote bouwwerken in de voortuin, erfafscheidingen die te hoog of verkeerd geplaatst zijn, zonder vergunning aangelegde in- en uitritten, aangelegde paden op gemeentegroen en ingenomen gemeentegroen.

De controle begint in de wijk De Zeskant met de Spiegellaan, De Ribben en Harrelaers. De bewoners van deze straten ontvangen binnenkort een brief waarin staat wanneer de toezichthouders in de wijk komen controleren. Als de toezichthouders bij of rond een huis een overtreding van de regels zien, dan krijgen de bewoners een persoonlijke brief.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van team Handhaving, telefoonnummer 072 535 66 66 of e-mailen naar info@heiloo.nl

Dinsdag 1 februari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-04-11 Koningsdag - Vrijmarkt
2022-02-07 Melding van vergiftiging van honden
2022-01-24 Voorbereiden nieuwe wet rond bouwen
2021-12-22 Vermoedens van zorgfraude? Meld het bij ons
2021-12-21 Meedoen aan proefproject
2020-10-08 Evenementen 2021 aanmelden op Regionale evenementenkalender
2019-12-19 Knallend het jaar uit: zo houdt jouw gemeente vuurwerkoverlast binnen de perken
2019-12-02 Aanrijding met letsel
2019-10-22 Huiseigenaren laten zien dat het zonder aardgas kan

Meer nieuws met toezicht wijken


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn