Nieuws

Gemeentelijke belastingaanslag komt eraan

ARCHIEF: Woensdag 16 februari 2011 HEILOO - Binnenkort ontvangen inwoners en bedrijven de belastingaanslag voor 2011. Op de aanslag staan alle belastingen en heffingen vermeld die u moet betalen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerendezaakbelasting.

In de aanslag vindt u ook de waardebepaling onroerende zaken (WOZ-waarde). Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde vast, van alle onroerende zaken (gebouwen en grond) in Heiloo. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van de onroerendezaakbelasting en geeft de vrije verkoopwaarde van uw pand aan rond 1 januari 2010.

Woningmarkt
Er worden minder woningen verkocht dan de afgelopen jaren en woningen staan gemiddeld langer te koop. De woningprijzen staan hierdoor onder druk en laten in Heiloo een daling zien. Er zijn ook woningen waarvan de waarde nog stijgt. Dit kan komen door een verbouwing of een andere verandering aan de woning. Deze situatie komt niet alleen in Heiloo voor, maar in heel Nederland. Voor de aanslag voor 2011 gaat het om de waarde van uw woning met de peildatum 1 januari 2010 en daarmee om de woningmarktsituatie van dat moment.

WOZ en OZB
De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt wat u moet betalen aan onroerendezaakbelasting (OZB). De inkomsten van de onroerendezaakbelasting worden gebruikt voor onder andere de groenvoorziening, de openbare verlichting en de wegen in de gemeente. Elk jaar bepaalt de gemeenteraad wat de hoogte van het OZB-tarief moet zijn om de kosten voor deze voorzieningen te kunnen betalen. Voor 2011 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de OZB-inkomsten ten opzichte van 2010 met 1,5% te laten stijgen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66 of kijken op www.heiloo.nl bij Inwoner onder Belastingen en www.heiloo.woz-portaal.nl

Woensdag 16 februari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-03-07 Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag
2021-10-22 Geluidsmaatregelen spoor
2020-03-23 Uitstel van betaling voor ondernemers
2020-01-29 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Cocensus
2020-01-29 Nieuwe regels huurtoeslag Belastingdienst 2020
2019-12-10 Komt u in aanmerking?
2019-10-03 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Concensus
2019-02-13 Inloop van donderdag 28 februari t/m vrijdag 8 maart
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld

Meer nieuws met belasting


Bron: Marc Brunekreef
bron: Marc Brunekreef
Bron: Emil de Jong
bron: Emil de Jong
Bron: Smit & Partners
bron: Smit & Partners