Nieuws

Winkeluitbreidingen regionaal afstemmen

ARCHIEF: Dinsdag 8 maart 2011 HEILOO – De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de Detailhandelsvisie voor de Regio Alkmaar als toetsingskader voor regionale detailhandelsontwikkelingen, om leegstand en verpaupering van bestaande winkelgebieden te vermijden.

"In de afgelopen decennia is het winkelaanbod in de regio Alkmaar veel sterker gegroeid dan de bevolking. De bevolkingsgroei neemt af en daarnaast neemt het marktaandeel van verkopen via internet toe", staat in het voorstel te lezen. Er wordt ruimte geboden voor meer kwaliteit, maar men wil niet méér winkels.

Regionaal afstemmen
Alle winkelontwikkelingen groter dan 1.500 m2 of waarvoor aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, worden voortaan regionaal afgestemd, omdat deze al gauw effecten buiten de gemeentegrenzen kunnen hebben. Om nieuwe ontwikkelingen in de regio objectief te toetsen wordt er een regionale commissie in het leven geroepen.

Benadeling
De VVD stemde tegen het voorstel. Zij meende in samenspraak met ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo dat winkeliers in Heiloo worden benadeeld, en dat het vooral in het voordeel werkt van grote gemeenten als Alkmaar en Heerhugowaard. "Er is te weinig uit gehaald voor Heiloo", stelde Theo van Beek.

Geen last
Heiloo2000 vond het vooral een academische discussie. "Alle aanpassingen onder de 1.500 m2 waarvoor geen aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, kunnen gewoon door. Bestaande winkels ondervinden geen last", meende Dick Bergmans. Hij merkte op dat alle bestemmingsplannen recent zijn bijgewerkt. Wel zag hij liever een pragmatische aanpak in plaats van de invoering van een nieuwe bureaucratische laag.

Aris
De gemeenteraad begon maandagavond in feeststemming. Aris de Wit, raadslid voor Heiloo 2000 en nog steeds een belangrijk dorpsfiguur, vierde zijn 70e verjaardag en had daarvoor gebak meegenomen. De gezamenlijke gemeenteraadsleden begonnen spontaan te zingen voor de jarige.

Download: Raadsvoorstel Regionale detailhandelsvisie (Pdf, 40kB)

Dinsdag 8 maart 2011 − bron: Gemeenteraad

2020-08-03 Corona problemen in Heiloo en Beverwijk
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-04-17 Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Meer nieuws met gemeenteraad winkels


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000