Nieuws

Laden en lossen bij Het Hoekstuk

ARCHIEF: Woensdag 30 maart 2011 HEILOO - Na de herinrichting van Het Hoekstuk heeft het college diverse verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige verkeersafwikkeling en veilige verkeersdoorstroming. Er is ondermeer een laad- en loshaven ingesteld ter hoogte van de Lidl.

Laden en lossen mag overal op de weg gebeuren; het instellen van een laad- en loshaven zorgt ervoor dat een plek exclusief voor laden en lossen bestemd wordt. Hierdoor kan er veilig geladen en gelost worden zonder dat de verkeersdoorstroming wordt belemmerd.

Bezwaar
Een bewoner van de Spiegellaan heeft tegen de instelling van die laad- en loshaven bezwaar ingediend, vanwege geluidsoverlast. De Commissie voor Bezwaarschriften heeft geadviseerd om dat bezwaar ongegrond te verklaren.

"Kern voor dat advies is gelegen in het feit dat een verkeersbesluit het doel heeft om de verkeersveiligheid te waarborgen en niet om geluidsoverlast te voorkomen", aldus de gemeente. "De commissie vindt het begrijpelijk dat het college er bij een winkelcentrum voor kiest om een aparte plek aan te wijzen voor het laden en lossen, zodat het overige verkeer daar geen last van heeft."

Daarnaast vindt de commissie dat het college alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen, ondermeer door het organiseren van een aantal bewonersavonden. Het college heeft dit advies overgenomen en het bezwaar ongegrond verklaard.

Woensdag 30 maart 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2024-04-22 Weekaanbieding Uw Slager Heiloo-Egmond
2020-02-17 Traumahelikopter rukt uit voor gevallen vrouw in supermarkt
2019-03-14 Lokaal winkelbezoek neemt toe
2019-02-13 Laatste puntjes op de ā€˜iā€™ werk Malevoort
2018-07-28 Straatroof
2015-02-16 Billenknijper op scooter actief
2015-01-14 Ik winkel in Heiloo prijsuitreiking
2014-12-01 Bushaltes Hoekstuk verplaatst.
2014-09-08 Lijn 408 vervoert 20.000 passagiers

Meer nieuws met hoekstuk


Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Maurice Amoureus
bron: Maurice Amoureus
Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin