Nieuws

Sporen van Middeleeuws Oesdom

ARCHIEF: Woensdag 6 april 2011 HEILOO - Er zijn onlangs scherven aan het licht gekomen bij het archeologisch onderzoek op de Zandzoom, oranje van kleur en één scherf met een radstempel, die men plaatst in de Karolingische periode.

"Nu weten we zeker dat er mensen in de vroege Middeleeuwen hier in het huidige Zuidoost-Heiloo op de strandwal woonden", schrijft archeologe Silke Lange. De scherven zijn gedateerd tussen 750 en 850 na Chr. Er zijn ook scherven van Karolingische bolpotten opgegraven.

Periode
Tussen het materiaal zat ook een scherfje met een komma-achtige decoratie van rode strepen. Het is een scherfje van een drinkbeker uit het Duitse aardewerkcentrum in Pingsdorf. "Dit scherfje is jonger, waarschijnlijk 10e eeuw. Uitgaande van de keramiek kun je stellen dat er op de plek tussen de Spanjaardslaan en de Hoogeweg tussen 750 en 1000 is gewoond."

Oesdom
Het lijkt erop dat men met deze vondsten op het spoor is gekomen van het oudste buurtschap van Heiloo, namelijk Oesdom. De bewoning gaat trouwens terug tot in de Romeinse IJzertijd. Ook uit deze periode zijn scherfjes gevonden.

Woensdag 6 april 2011 − bron: Zandzoomblog

2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-06 Vernietiging plan Zandzoom kost Heiloo zeker vier ton.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-06 â€™De mensen gillen om woningen’.
2021-07-30 Vierduizend jaar oude weefkam in kuil
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard

Meer nieuws met zandzoom archeo


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: BrigitteSchuts
bron: BrigitteSchuts
Bron: Huis van Hilde
bron: Huis van Hilde