Nieuws

Bezuinigen door versoberen

ARCHIEF: Woensdag 6 april 2011 HEILOO - De rode draad in de bezuinigingsvoorstellen voor 2012 is versoberen. Het college huurt geen externen meer in en gaat op het eigen personeel 255.000 euro bezuinigen, aldus de voorstellen.

Inwoners zullen in 2012 de versobering met name merken bij het onderhoud van het openbare groen in het dorp en bij de afvalinzameling. De gemeente gaat minder vaak het gras maaien en bij het aanleggen van nieuwe beplanting in de plantsoenen kiest de gemeente voor planten die minder onderhoud nodig hebben. Het college wil hier 240.000 euro mee besparen.

Subsidies
Het college stelt voor ook bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) soberder te werk te gaan. Zo gaat bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor voorzieningen omhoog. Ook op subsidies wil het college bezuinigen. Dit levert in totaal 127.000 euro op. Het college wil verder 52.000 euro bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen met regiogemeenten zoals Noordwest8, de Veiligheidsregio, de GGD en het Regionaal Historisch Centrum.

Inkomsten
Naast bezuinigen wil de gemeente ook haar inkomsten verhogen. Dat doet zij bijvoorbeeld door de sporthal Het Vennewater en het Open Huis tegen meer marktconforme prijzen te verhuren. De riool- en afvalheffingen worden verlaagd en de OZB gaat omhoog. De gemiddelde lastendruk in Heiloo blijft daarbij gelijk.

Keuzes
Voor de jaren 2013 en 2014 is nog een aantal keuzes te maken. Het college wil die keuzes bij voorkeur samen met de inwoners en instellingen maken, en start in de tweede helft van 2011 met een aantal bijeenkomsten hiervoor. In 2014 moet er in totaal 3,4 miljoen euro bezuinigd zijn.

Wethouder Financiën Hero Veger: “Hoe vervelend het ook is, we ontkomen niet aan bezuinigen. Ik ben ervan overtuigd dat de inwoners voor de jaren 2013 en 2014 met goede ideeën komen, en dat zij ons ondersteunen bij het in balans brengen van de begroting.”

Woensdag 6 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-04-19 De Aldi komt naar Heiloo
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-25 Webinars en voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Heiloo
2021-03-11 Kerkelaan en Belieslaan aangepakt
2021-03-11 BUCH-gemeenten passen Wet Bibob meer toe
2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo
2021-02-23 Corona stijgt dóór

Meer nieuws met bezuiniging gemeente


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000