Nieuws

Vragen VVD over toewijzen woningruimte

ARCHIEF: Donderdag 21 april 2011 HEILOO - De VVD heeft vragen aan het college gesteld over het toewijzen van woonruimte in de regio na signalen dat de gemeente Graft-De Rijp eigen inwoners voorrang wil geven bij het toewijzen van woonruimte.

De VVD stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in de Alkmaarsche Courant van 12 maart 2011. Uit dit artikel zou blijken dat de gemeente Graft-De Rijp eigen inwoners voorrang wil geven bij het toewijzen van woonruimte. Dit terwijl er een Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 2005 – 2015 is waarin ondermeer Graft–De Rijp en Heiloo participeren.

Uitzondering
De gemeente Graft-De Rijp heeft aan de gemeente Heiloo uitgelegd waarom voor Graft-De Rijp een uitzondering gemaakt zou moeten worden om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Graft–De Rijp heeft een te beperkte bouwcapaciteit om de eigen huishoudensgroei op te vangen. Bovendien heeft Graft-De Rijp naast instroom uit de regio Alkmaar ook een sterke woningmarktrelatie met andere regio’s (Waterland en Purmerend).

Afspraken
Zowel de regiogemeenten als de corporaties hebben aangegeven dat het voorrang geven van eigen inwoners indruist tegen alle regionale afspraken en dat de positie van de woonconsument er niet beter op wordt als iedere gemeente een ‘symbolische grens om de gemeente trekt’ om eigen inwoners voorrang te verlenen.

Ongewenst
Het college van Heiloo zegt: "Wij achten het niet wenselijk om binnen het kader van de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 2005 – 2015, het regionale woonruimteverdelingsysteem en de toenemende regionale samenwerking (het positionpaper ‘Toekomst voor de regio Alkmaar’) gemeentelijke woningmarkten af te schermen. Bovendien is dit ook niet in het belang van de woonconsument, omdat hiermee vrije keuze van vestiging ernstig wordt belemmerd."

"De praktijk wijst uit dat als er eenmaal één gemeente met voorrang aan eigen inwoners gaat toewijzen andere gemeenten zullen volgen", aldus een woordvoerder. "Inwoners van Heiloo, en met name starters, zijn juist gebaat bij de mogelijkheid om ook in andere gemeenten woonruimte te kunnen krijgen."

Donderdag 21 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-30 Brand in portiekflat in Alkmaar, vier appartementen onbewoonbaar
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.
2022-03-04 Zorgmijders en daklozen in dubbele woning aan de Kanaalweg in Heiloo.
2022-01-24 Voorbereiden nieuwe wet rond bouwen
2021-12-21 Meedoen aan proefproject
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.

Meer nieuws met woningen


Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door
Bron: de Waard b.v.
bron: de Waard b.v.
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant