Nieuws

GP Groot maakt CO2-reductie certificaat

ARCHIEF: Woensdag 25 mei 2011 HEILOO - GP Groot blijft ontwikkelen op het gebied van een schonere inzameling en op het gebied van bewerking van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen. Voor bedrijven die een maximale CO2-reductie nastreven heeft GP Groot nu een officieel CO2-reductie certificaat ontwikkeld.

Bewust omgaan met ruimte en infrastructuur, schaarse grondstoffen en afval heeft een prominente plaats binnen het denken en handelen van GP Groot. GP Groot behoort op het gebied van reductie van de CO2-uitstoot tot de top in de branche in Nederland. Een topprestatie voor een puur Noord-Hollands bedrijf. De afgelopen jaren zijn tal van investeringen gedaan om bij te dragen aan een groene regio. Van boordcomputer tot extra roetfilters, van afvalscheiding tot aan voertuigen op elektriciteit en aardgas.

Online rekenmodule
Om bedrijven en klanten inzicht te geven hoe dit bijdraagt aan hun eigen CO2-reductie, is afgelopen week de rekenmodule op www.gpgroot.nl/co2 gelanceerd. Op de website kan per afvalstroom het aantal kilo’s worden ingevuld, waarna CO2-besparing verschijnt. Ook geeft de website aan hoeveel kilometer je kunt autorijden voor deze besparing of hoeveel licht dit oplevert. De cijfers voor de berekening zijn tot stand gekomen in samenwerking met het ECN, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor duurzame energie.

CO2-reductie certificaat
Voor de bedrijven die een maximale CO2-reductie nastreven, heeft GP Groot een officieel CO2-reductie certificaat ontwikkeld. Het CO2-certificaat draagt bij aan de bewustwording bij zowel kleine als grote bedrijven in de regio en straalt niet alleen af op het eigen bedrijf en de werknemers, en toont vooral dat zij belang stellen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Woensdag 25 mei 2011 − bron: GP Groot

2020-06-29 Vuurtje maken of barbecue aan? Denk aan uw omgeving!
2020-06-09 Mevrouw Erkamp uit Heiloo verdient een Pluim
2020-04-02 Milieustraten raken vol, langer wachten bij wegbrengen afval
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden
2019-12-17 Inwoners kunnen bij alle milieustraten terecht
2019-12-16 Alle dagen van de week open (behalve zondag)
2018-03-09 RvS houdt de beroepszaak A9 aan.
2017-09-05 Veel meldingen van geluidshinder Schiphol in Castricum
2017-03-01 Trip ‘van afval naar grondstof’ naar verwerker in Rotterdam

Meer nieuws met gpgroot milieu


Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Marja Kramer
bron: Marja Kramer
Bron: Paul Oort
bron: Paul Oort