Nieuws

Mantelzorgers vaker overbelast

ARCHIEF: Maandag 4 juli 2011 HEILOO - De gemeente Heiloo heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Overbelasting van langdurige mantelzorgers is een aandachtspunt.

De meeste onderwerpen zijn in de gemeente Heiloo ongeveer vergelijkbaar of beter dan het gemiddelde in de referentiegroep. Een belangrijke uitzondering hierop is het deel van de mantelzorgers dat langdurig en meer dan 8 uur per week voor een naaste zorgt. "Zij zijn vaker overbelast", meldt het onderzoek. "Een klein deel van deze mantelzorgers geeft aan niet te weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. Dat behoeft nog aandacht."

De respondenten geven aan dat er onvoldoende huisartsen, consultatiebureaus en CJG’s, en openbaar vervoer is in de gemeente Heiloo. "Breng in kaart of dit daadwerkelijk zo is of enkel zo wordt ervaren", luidt de aanbeveling. "Informatievoorziening over waar deze voorzieningen te vinden zijn kan hieraan bijdragen. Soms is het creëren van een tijdelijke gelegenheid – bijvoorbeeld een paar uur per week – een oplossing voor het voldoen aan de gewenste voorzieningen."

Volgens het onderzoek worden relatief weinig buurtactiviteiten georganiseerd in Heiloo. Buurtactiviteiten kunnen goed zijn voor de sociale cohesie en contacten onderling. Ook is er nog beperkte bekendheid van de Wmo, de mogelijkheid om inspraak te hebben in de Wmo en het bestaan van het Wmo-Platform. De informatievoorziening van de gemeente wordt goed gewaardeerd.

Maandag 4 juli 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-14 Mantelzorgwaardering aanvragen kan het hele jaar door
2021-11-03 Mantelzorgcentrum stopt op 1 januari 2022
2021-10-25 ’Uitrusten doe ik wel als ik dood ben’.
2021-05-21 Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten
2021-05-03 Keukenbrandje bij mantelzorgcentrum
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-10-12 Uw mantelzorger in ‘t zonnetje zetten
2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2020-02-21 Eric Cortons ’Moeder aan de lijn’ komt naar Heiloo

Meer nieuws met wmo mantelzorg


Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen
Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen