Nieuws

Heiloo-2000 wil parels behouden

ARCHIEF: Woensdag 13 juli 2011 HEILOO - De lokale politieke partij Heiloo-2000 wil voorzieningen ter algemeen nut van de inwoners absoluut behouden. Hierbij denkt men met name aan de sport- en recreatievoorzieningen: de "parels" van Heiloo.

Heiloo staat, zoals alle gemeenten, voor de lastige taak om gestalte te geven aan de door de overheid aangegeven bezuinigingen. "Getracht daarbij wordt om de inwoners van Heiloo in direkte zin zoveel mogelijk te ontzien", zegt Jan Valkering van Heiloo-2000.

"Onder andere de twee parels van Heiloo, de sporthal en het zwembad, mogen onder geen beding door de financiële reducties ten onder gaan. Heiloo-2000 zal zich daar met hand en tand tegen verzetten", aldus het gemeenteraadslid.

Heiloo-2000 is zeer gelukkig met de acties van de Vrienden van het Baafje. "Er wordt naarstig gezocht naar een activering van de inkomsten en het kostenpakket wordt kritisch bezien teneinde dit sterk te kunnen reduceren en zo mogelijk een sluitende exploitatie te kunnen bewerkstellingen."

Volgens Valkering ondersteunt Heiloo-2000 deze activiteiten ten volle met al haar mogelijkheden en beziet daarbij de exploitatie vanuit een ondernemersblik: "Nuchter en praktisch en alleen dan zal het mogelijk zijn de beoogde doelstelling te bereiken."

"Als lokale partij voelt zij zich daarbij gesteund door de adhesie van het overgrote deel van de inwoners van Heiloo om het voortbestaan van deze parel te bewerkstelligen."

Woensdag 13 juli 2011 − bron: Heiloo-2000

2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld
2022-03-17 Voorlopige uitslag verkiezingen gemeenteraad 2022

Meer nieuws met baafje gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH