Nieuws

Behoud van groene karakter

ARCHIEF: Woensdag 21 september 2011 HEILOO - Bezuinigen op het groenonderhoud gaat gevolgen hebben voor het groen in Heiloo. De gemeente maakt keuzes om het groene karakter te behouden in een nieuw beleidsplan.

Het coalitieakkoord heeft als uitgangspunt om het groene en dorpse karakter van Heiloo te behouden. De kwaliteit van het groen is hoog en vanwege de bezuinigingen moet de gemeente bewuste keuzes maken. Met een beleidsplan is een visie op ‘groen Heiloo’ geformuleerd voor de komende 10 jaar.

Zones en versterken
De cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het groen moeten optimaal tot hun recht komen door een goede zonering en versterking van de groengebieden. Daarbij moet er voldoende ruimte zijn voor de gebruikswensen. Ontwikkelingsinitiatieven en beheer van het groen worden afgestemd op dit streven.

De integrale groenvisie is vertaald in zes kernuitgangspunten: authentiek landschap zichtbaar maken, groene structuren verbinden, voor bomen die gekapt worden evenveel bomen terugzetten, versnippering van groen tegengaan, het streefbeeld beheersbaar houden, iedere wijk zijn eigen identiteit behouden.

Opvallen
De gemeente wil ondermeer de entrees tot het dorp en de wijken meer cachet geven met herkenbare en/of opvallende beplanting, langs de hoofdroutes een rij laanbomen hoger dan 15 meter aan beide zijden van de weg, en langs waterpartijen natuurlijke oevers creëren. Men wil groen verkeersremmend inzetten bij nieuwe projecten en kopgevels van gebouwen aankleden met opgaande heesters en bomen tot 8 meter hoogte.

Het beleidsplan wordt woensdag 28 september besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Daarna volgt inzage voor bewoners en goedkeuring door de gemeenteraad.

Download: samenvatting beleidsplan (pdf, 50kb)

Woensdag 21 september 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2023-11-15 Verwijderen 20 bomen Ypesteinerlaan vanwege veiligheid
2023-11-02 Liveblog: zo teistert storm Ciarán regio Alkmaar
2023-10-04 Online Gluren bij Duurzame Buren
2023-08-18 Fietser gereanimeerd en naar ziekenhuis gebracht
2023-07-20 Gulle gevers redden eeuwenoude lindeboom Heiloo van de ondergang
2023-07-11 De groene en oranje afvalbak worden vaker geleegd in Heiloo.
2023-07-06 Opruimen en schademeldingen storm Poly
2023-07-06 Schademeldingen storm Poly
2023-07-05 Zeer veel stormschade in regio Alkmaar, A9 één grote jungle

Meer nieuws met groen bomen


Bron: Heiloo Centraal
bron: Heiloo Centraal
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman