Nieuws

Behoud van groene karakter

ARCHIEF: Woensdag 21 september 2011 HEILOO - Bezuinigen op het groenonderhoud gaat gevolgen hebben voor het groen in Heiloo. De gemeente maakt keuzes om het groene karakter te behouden in een nieuw beleidsplan.

Het coalitieakkoord heeft als uitgangspunt om het groene en dorpse karakter van Heiloo te behouden. De kwaliteit van het groen is hoog en vanwege de bezuinigingen moet de gemeente bewuste keuzes maken. Met een beleidsplan is een visie op ‘groen Heiloo’ geformuleerd voor de komende 10 jaar.

Zones en versterken
De cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het groen moeten optimaal tot hun recht komen door een goede zonering en versterking van de groengebieden. Daarbij moet er voldoende ruimte zijn voor de gebruikswensen. Ontwikkelingsinitiatieven en beheer van het groen worden afgestemd op dit streven.

De integrale groenvisie is vertaald in zes kernuitgangspunten: authentiek landschap zichtbaar maken, groene structuren verbinden, voor bomen die gekapt worden evenveel bomen terugzetten, versnippering van groen tegengaan, het streefbeeld beheersbaar houden, iedere wijk zijn eigen identiteit behouden.

Opvallen
De gemeente wil ondermeer de entrees tot het dorp en de wijken meer cachet geven met herkenbare en/of opvallende beplanting, langs de hoofdroutes een rij laanbomen hoger dan 15 meter aan beide zijden van de weg, en langs waterpartijen natuurlijke oevers creëren. Men wil groen verkeersremmend inzetten bij nieuwe projecten en kopgevels van gebouwen aankleden met opgaande heesters en bomen tot 8 meter hoogte.

Het beleidsplan wordt woensdag 28 september besproken in de raadscommissie Openbare Ruimte. Daarna volgt inzage voor bewoners en goedkeuring door de gemeenteraad.

Download: samenvatting beleidsplan (pdf, 50kb)

Woensdag 21 september 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-03-11 Zonnige editie boomfeestdag
2020-02-14 Nieuwe knotwilgen voor de Hoogeweg
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-12-17 Kerstboominzameling 2020
2019-11-25 Bomen in Plan Oost: veiligheid voor alles
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-07-22 De Eikenprocessierups
2019-06-20 Heilooër werkt vleermuis met schepnet naar buiten: "M'n vrouw wilde niet meer slapen"
2019-06-06 Hagelstenen, vernielde auto's en omgewaaide bomen: flinke schade door noodweer

Meer nieuws met groen bomen


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Katinka Slump
bron: Katinka Slump
Bron: PvdA-Heiloo
bron: PvdA-Heiloo