Nieuws

Subsidies sturen op resultaat

ARCHIEF: Vrijdag 21 oktober 2011 HEILOO - Aanstaande maandag bespreekt de gemeenteraad het subsidiebeleid in Heiloo. De gemeente wil komen tot een beleid waarbij subsidies gestuurd worden op effect en resultaat.

Op dit moment stuurt de gemeente subsidies op input, zoals tekorten in de begroting, aantallen leden of specifieke kosten. Subsidie is een historisch gegroeide vanzelfsprekendheid geworden, en meer een doel dan een middel om te sturen. Er is weinig ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven.

Output
In de Strategische visie 2005-2015 en het Collegeprogramma 2010-2014 zijn ambities geformuleerd voor het subsidiebeleid: evenwichtig, transparant en toetsbaar beleid waarbij gestuurd wordt op effect en resultaat. Ondermeer wil men de hoogte van subsidies laten afhangen van de gewenste output.

Herijken
Ook wil de gemeente de directe en indirecte subsidie kritisch bezien binnen de herijking van het subsidiebeleid. Per beleidsterrein zal men deze vragen stellen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat kost het? Wie krijgt wel en wie krijgt geen subsidie?

Sommige organisaties maken gebruik van gemeentelijke accommodaties voor een tarief dat lager is dan de kostprijs. Hierdoor is een deel van de uitgaven niet direct zichtbaar daardoor minder transparant. Deze zullen via een nieuw op te stellen accommodatiebeleid in kaart worden gebracht.

Vanaf 2013
Op maandagavond 24 oktober staat het subsidiebeleid op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering. Als de gemeenteraad akkoord gaat, treedt de nieuwe werkwijze per 1 januari 2012 in werking en is dus voor het eerst van toepassing op aanvragen voor 2013.

Vrijdag 21 oktober 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-06-08 Subsidie energiebesparing huurders
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld

Meer nieuws met subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg