Nieuws

Twijfels over nieuw subsidiebeleid

ARCHIEF: Maandag 24 oktober 2011 HEILOO - Vanavond staat het subsidiebeleid in onze gemeente op de agenda voor de gemeenteraad. De PvdA heeft ernstige twijfels over sturen van subsidies op output.

"Het onderdeel herijking van het subsidiebeleid is een beetje misleidend omdat de gemeente geen uitgewerkt beleid heeft. Dus herijken daarvan wordt enigszins moeizaam", meent Cees Rootjes, fractievoorzitter van de lokale PvdA.

"Op een aantal beleidsterreinen is weliswaar een poging gewaagd tot het formuleren van beleid maar dat is dusdanig vaag dat je niet kunt achterhalen wat de gemeente nu precies wil. Er is feitelijk sprake van een herijking van de subsidiesystematiek."

De gemeente wil door middel van outputgerichte subsidies meer wil sturen op resultaat en de mogelijkheden van het subsidieren van nieuwe activiteiten vergroten. "Het stimuleren van nieuwe activiteiten ten kosten van bestaande activiteiten wordt eveneens moeizaam als je geen concrete beleidskaders hebt. Op die manier is de aankondiging dat nieuwe activiteiten ook voor subsidie in aanmerking kunnen komen op z'n minst misleidend."

Volgens Rootjes speelt ook nog het feit dat de door de raad vastgestelde subsidieplafonds onderlinge flexibiliteit missen waardoor het niet mogelijk is om geld dat bij het ene onderdeel is overgebleven over te hevelen naar een ander onderdeel waar geld te kort is. "Ik heb ernstige twijfels of dit alles met de nu voorgestelde systematiek gaat lukken. Als je als gemeente niet hebt vastgelegd welke prestaties c.q. activiteiten je met het verstrekken van subsidie wil behalen is het moeilijk om door middel van een systeem te sturen op resultaat."

"De gemeente geen concrete beleidskaders ten aanzien van de activiteiten die zij wil stimuleren. Alleen het veranderen van de systematiek verandert daar niets aan", zegt Rootjes. "De PvdA zal maandag een motie indienen die het college uitnodigt om met voorstellen voor concrete beleidskaders te komen zodat echt op resultaat gestuurd kan worden."

Maandag 24 oktober 2011 − bron: Cees Rootjes

2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-05-31 Heiloo heeft een nieuwe vlag.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-05-20 Nieuwe burgemeester Heiloo wordt dinsdag bekend

Meer nieuws met subsidie gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000