Nieuws

Gemeenteraad wil papierloos vergaderen

ARCHIEF: Woensdag 26 oktober 2011 HEILOO - Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad een motie van D66/GroenLinks en CDA aangenomen om nagenoeg papierloos te gaan vergaderen. Als proef krijgen enige leden een tablet.

Volledig papierloos zit er voorlopig niet in, want dat zou betekenen dat alle bestuurlijke en ambtelijke stukken en documenten die raadsleden raadplegen, gedigitaliseerd moeten zijn. Zover is het nog niet. Wel krijgen de raadsleden altijd veel vergaderstukken op papier en die kunnen ook digitaal worden aangeleverd.

Aantekeningen
Het secretariaat van de gemeenteraad, onder leiding van griffier Eva van der Voorde, was positief over de motie. Raadslid Gré Ris zei echter dat ze er niet blij mee was omdat ze gewend is van papier te lezen en daarop aantekeningen te maken. De griffier wees haar erop dat ze ook op een scherm aantekeningen kon maken.

Niet buitenspel
Raadslid Willem Gomes van de NCPN heeft geen computer heeft en wil er ook niet aan. Hij ondersteunde de motie maar wilde daarbij de garantie dat hij niet buitenspel komt te staan. De burgemeester verzekerde Gomes ook in de toekomst tegemoet te blijven komen.

Proef
De motie van D66/GroenLinks en CDA over de proef met de tablets werd met algemene stemmen aangenomen. De proef zal beginnen met enkele raadsleden, plus voorzitter en griffie, die hiervoor een tablet-pc krijgen.

Woensdag 26 oktober 2011 − bron: Uitkijkpost

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-04-17 Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
2019-04-17 College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad

Meer nieuws met gemeenteraad papierloos tablet


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000