Nieuws

Ouderenwerk en jongerenwerk fuseren

ARCHIEF: Donderdag 15 december 2011 HEILOO - Welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Heiloo en Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo zijn in Heiloo beide actief voor de inwoners van onze gemeente. De stichtingen gaan fuseren om meer samenhang en efficiency te bereiken.

De Stichting Welzijn Heiloo (voorheen Stichting Ouderenwerk) bestaat momenteel uit een beleidsbepalend bestuur en een uitvoerende directeur. De Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo heeft ook een beleidsbepalend bestuur die de uitvoering aanstuurt en de administratieve en financiële ondersteuning verzorgt.

Op 1 januari 2012 vindt er een bestuurlijke fusie plaats tussen de beide welzijnsorganisaties. In de loop van het jaar 2012 wordt er verdere invulling gegeven aan de statuten en administratieve afhandelingen om te komen tot een volledige fusie. De nieuwe stichting gaat verder onder één naam: Stichting Welzijn Heiloo.

Voordelen
De toegevoegde waarde van de fusie wordt omschreven als een breed en samenhangend aanbod voor alle inwoners van Heiloo. Zij verwachten dat zij samen de nieuwe ontwikkelingen door de ontmanteling van de AWBZ en transitie Jeugdzorg en de daaruit voortvloeiende taken, beter kunnen opvangen.

Men verwacht ook dat er een verdere professionalisering en een kwaliteitsverbetering plaats gaat vinden door het delen van kennis en ervaring. Verder is er door de fusie een kleinere personele kwetsbaarheid (behoud van werkgelegenheid voor de agogische krachten) en kunnen activiteiten elkaar versterken door een betere samenwerking.

Organisatie
De beide stichtingen hebben voor deze fusie een nieuw organogram opgesteld, waarin er sprake is van één bestuur en één directeur. Vervolgens is de uitvoering onderverdeeld in 4 clusters te weten; Volwassenen, Jeugd en Jongeren 12-23 jaar, Financieel Administratief en Beheer Accommodatie. Beroepskrachten zullen gaan werken op basis van aparte activiteitenplannen en bijbehorende begrotingen.

De huidige directeur van Welzijn Heiloo, Gerrit Zeeman, zal de kar niet gaan trekken. "Recentelijk heb ik het bestuur medegedeeld, dat ik per 1 maart 2012 ontslag neem als directeur van de Stichting Welzijn Heiloo om samen met mijn vrouw Riana met pensioen te gaan", meldt hij.

Donderdag 15 december 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-01-08 Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden
2020-12-12 Politie beëindigt feestje van groep jongeren in huis
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!
2020-06-30 Kaartverkoop Zomerspelen gestart!
2020-03-09 Meld je aan voor de jongerenraad!
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten

Meer nieuws met welzijn jongeren


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: ParlanJeugdhulp
bron: ParlanJeugdhulp