Nieuws

Jeu de boules op het Looplein

ARCHIEF: Maandag 16 januari 2012 HEILOO - Er kan een Jeu de boulesbaan worden aangelegd op het Looplein bij het Open Huis in Winkelhof 't Loo. Het is één van de onderdelen van het advies van de Commissie van Goede Diensten dat vanavond wordt besproken.

De zorg van de gemeente over een goede voortgang van het welzijns- en ouderenbeleid in Heiloo heeft tot het onderzoek toe geleid. Vooral de onrust tussen de verschillende besturen binnen het Trefpunt, was aanleiding om een onafhankelijke commissie het leven te roepen.

Huisvesting
Ondermeer was het verzoek om voor de huisvesting van het welzijnswerk in Heiloo een accommodatie en een beheersvorm te vinden waarmee de instellingen gelegenheid hebben hun activiteiten adequaat uit te voeren, met een sluitende begroting, zonder beroep te doen op extra subsidies.

De commissie adviseert het Open Huis als dé centrale plaats voor welzijnsactiviteiten. Het Open Huis is centraal gelegen, biedt qua vierkante meters meer mogelijkheden dan het huidige Trefpunt. Bij het Open Huis zijn geen beperkingen met geluidsbelastende activiteiten, er is een liftinstallatie en ruime parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

Aanpassingen
Het Open Huis moet wel worden aangepast op een aantal punten. Bij de herinrichten van het plein ’t Loo, zal een jeu de boulesbaan kunnen worden gerealiseerd onder de leibomen. Inwoners worden uitgenodigd een nieuwe naam te bedenken voor het centrum van welzijnsactiviteiten in Heiloo, adviseert de commissie.

Het advies staat vanavond ter bespreking op de agenda van de commissie Maatschappelijke Zaken van de gemeenteraad. De commissie van goede diensten geeft in de vergadering een korte toelichting en beantwoordt vragen. Het doel is om suggesties te geven voor de verdere uitwerking.

Maandag 16 januari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-20 ’Durf vooral om hulp te vragen’.
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-06-06 Heiloo zet 'positieve gezondheid' in tegen eenzaamheid
2017-11-28 Welzijnsorganisaties gaan samenwerken
2017-11-23 Regionale welzijnsorganisaties gaan samenwerken
2017-09-29 Vervolgconferentie ‘Samen tegen eenzaamheid
2017-05-24 Ten strijde tegen eenzaamheid
2017-01-06 Cursus kunstgeschiedenis in Trefpunt Heiloo

Meer nieuws met trefpunt openhuis


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Trefpunt Heiloo
bron: Trefpunt Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn