Nieuws

ARCHIEF: Dinsdag 17 januari 2012 HEILOO - Het Varnebroekermolentje aan het Maalwater is verkocht aan de Molenstichting Alkmaar voor de symbolische prijs van één euro. De stichting van molenliefhebbers zal de molen restaureren.

Het Varnebroekmolentje is een weidemolen die omstreeks 1850 moet zijn gebouwd. De molen bemaalde de 85 hectare grote polder Het Maalwater op de Schermerboezem. De molen staat niet op de kadastrale kaart van 1821 en de in 1858 verkende topografische kaart aangegeven.

"Aangenomen wordt dat het kort na 1858 is gebouwd, want in 1863 werd het 30 hectare grote, toen aan één eigenaar toebehorende Varnebroekpoldertje bemalen door een kleine vijzelmolen met een vlucht van 8,56 meter", meent de vereniging De Hollandse Molen.

De opvoerhoogte van de molen bedroeg maximaal 60 cm, want het zomerpeil van de polder lag in die tijd ongeveer gelijk met het normale peil van de Schermerboezem. De molen is sinds 2009 buiten bedrijf, uit veiligheidsoverweging, wegens polderpeilverlaging en door achterstallig onderhoud.

Verkoop
Het college van burgemeester en wethouders heeft overeenkomstig een advies van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu besloten om het Varnebroekermolentje in eigendom over te dragen aan de Molenstichting Alkmaar voor de symbolische prijs van één euro.

Een al eerder toegekende bijdrage aan de restauratie van de molen wordt nu gekoppeld aan een restauratieopdracht door de Molenstichting. De jaarlijkse onderhoudskosten ter grootte 14.800 euro komen echter te vervallen uit de begroting voor de komende jaren.

Dinsdag 17 januari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-04-29 Aangepaste openingstijden 5 mei en Hemelvaartsdag
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2020-10-04 Coöperaties blijven strijden voor windmolens in de regio
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2018-06-21 Wandelaars trotseren de wind: "M'n krullen zijn er helemaal uitgewaaid"
2018-04-26 Drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt
2017-09-29 Inwoners kunnen nu meewerken aan energieneutrale omgeving

Meer nieuws met molen


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: De Browniehemel
bron: De Browniehemel
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online