Nieuws

Vrijwilligers op zoek naar geld

ARCHIEF: Vrijdag 16 maart 2012 HEILOO - Bezuinigingen treffen niet alleen de overheid, maar ook indirect organisaties die (deels) afhankelijk zijn van subsidies. Vrijwilligers krijgen een cursus om effectiever aan middelen te komen.

Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben doorgaans weinig financiële middelen beschikbaar om hun activiteiten te bekostigen. Daarbij valt te denken aan bijzondere projecten, een activiteitenprogramma, een speeltoestel, de inrichting of diverse apparatuur.

Cursussen
Stichting Welzijn organiseert veel cursussen voor vrijwilligersorganisaties. Ondermeer over de preventie van ongewenst gedrag en seksueel misbruik, over het effectief besturen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen, en nu ook over fondsenwerving.

Fondsenwerving
Deelnemers leren welke mogelijkheden er zijn om aan middelen te komen, onder meer via sponsor- en fondsenwerving. Docente Irene Zijlstra van het Vrijwilligerscollege geeft uitleg over het effectief zoeken naar fondsen en sponsors, het opstellen van aanvragen en presenteren van plannen aan potentiële geldschieters en de afhandeling en verantwoording van toegekende gelden.

De cursus vindt plaats op 19 en 26 april 2012 in ontmoetingscentrum het Trefpunt aan de Abraham du-Boishof 2. De kosten bedragen 15 euro per deelnemer. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden tot 4 april aanstaande.

Vrijdag 16 maart 2012 − bron: Vrijwilligers Informatie Punt

2021-02-08 Schaatsen? Dat kan, maar de koek-en-zopie blijft dicht.
2020-12-15 Vacature voorzitter adviesraad sociaal domein
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-04-14 Oud-zorgmedewerkers keren massaal vrijwillig terug in sector door coronacrisis
2020-03-12 Mogelijke coronapatiĆ«nt van kastje naar de muur gestuurd: "Ik voel me net een crimineel"
2020-03-04 Doet u ook mee op 13 en 14 maart met NLdoet?
2019-09-16 Nieuwe cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers
2019-04-18 Burenconflict? Schakel Buurtbemiddeling in!
2018-12-03 De Bemiddelingskamer dankt Vrijwilligers

Meer nieuws met vrijwilligers fondsenwerving sponsors


Bron: Maikel Sombroek
bron: Maikel Sombroek
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo