Nieuws

Subsidie voor buurtsportcoaches aangevraagd

ARCHIEF: Dinsdag 17 april 2012 HEILOO - De overheid vindt dat burgers meer moeten sporten en bewegen in de buurt en heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor buurtsportcoaches in Heiloo.

Het ministerie van VWS wil dat mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld op het werk, school of het veldje om de hoek. Gemeenten worden gestimuleerd aan de slag te gaan met een meer op de omgeving gericht sport- en beweegaanbod. Zij werken daarbij samen met NOC*NSF en worden ondersteund door het NISB.

Buurtsportcoach
Door mee te doen met een subsidiëringregeling van het rijk Sport en Bewegen in de Buurt kan Heiloo buurtsportcoaches gaan inzetten. Deze dragen bij aan een gezondere en actieve leefstijl van mensen van alle leeftijden en de leefbaarheid in de buurt.

"Dit zijn belangrijke doelstellingen uit de nota’s WMO-beleid, ouderen beleid en de binnenkort vast te stellen nota’s gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. De buurtcoach kan voor alle mensen tussen de 8 en 80 jaar worden ingezet", licht de gemeente toe.

Laagdrempelig
Voorbeelden van buurtsportcoaches in de praktijk zijn een jongerenwerker die laagdrempelige activiteiten organiseert dichtbij huis en inwoners daarbij betrekt, een sportconsulent die activiteiten organiseert voor ouderen en gehandicapten, een verenigingscoach die de vereniging ondersteunt in het ontwikkelen van nieuw aanbod, en een vakleerkracht sport die kwaliteit van bewegingsonderwijs stimuleert.

Aanpak
Er geldt een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde voltijds buurtsportcoach. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten organiseren 60% cofinanciering vanaf het eerste jaar van deelname. Als de rijksgelden zijn ontvangen, stelt de gemeente voor de zomer een plan van aanpak op.

Dinsdag 17 april 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-07-16 Racketsport rukt op: indoor tennishal De Dors wordt Plaza Padel Heiloo.
2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2021-07-13 Minstens 90 mensen besmet met corona op kermis
2021-07-02 Sportraad Heiloo als ’politiek influencer’.
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2021-06-04 Lekker bewegen en sporten voor bewoners met een uitkering
2021-05-23 Daling coronabesmettingen in regio Alkmaar
2021-05-18 Hans Romeyn breekt een lans voor jongerenproject The Spot.
2021-05-12 We mogen (onder voorbehoud) weer betaald seksen en binnensporten

Meer nieuws met sport gezondheid


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: KNSA Schietsport
bron: KNSA Schietsport
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam