Nieuws

Wijkavonden gemeente positief ervaren

ARCHIEF: Woensdag 30 mei 2012 HEILOO - Vanaf 2009 hebben er zes wijkavonden plaatsgevonden waar inwoners hun meldingen, hun ongenoegen, maar ook hun complimenten over de openbare ruimte overbrengen aan de gemeente.

Tijdens de wijkavonden konden inwoners gesprekken aanknopen met het college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente. Vragen die opgeschreven werden, werden binnen twee maanden beantwoord op via website www.heiloo.nl

Inwoners positief
Veel inwoners ervaren de wijkavonden als positief. Ze waarderen de betrokkenheid van het college en het directe contact met de ambtenaren. In onderstaande tabel staat het aantal vragen per onderwerp weergegeven. De meeste complimenten gingen over de avond zelf en over de inrichting en beheer van de openbare ruimte in hun wijk.

 

Onderwerp / wijk West Yp NW Zuid W&A NO Totaal  
bomen 86 16 21 25 69 48 265 15%
plantsoenen 104 15 35 42 79 46 321 18%
wegen en paden 71 26 52 67 57 84 357 20%
riool 1 0 6 0 21 18 46 3%
verkeer en parkeren 107 14 36 57 66 80 360 20%
verlichting 20 4 5 14 12 15 70 4%
handhaving 45 13 25 37 55 18 193 11%
spelen 16 5 6 9 16 7 59 3%
overig 42 15 17 22 15 36 147 8%
Totaal 492 108 203 273 390 352 1818 100%
complimenten 102 25 26 44 49 66 312  

 

Budget wijkgericht werken
De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van 40.000 euro per wijk, bedoeld om bewonerswensen die niet binnen de geplande werkzaamheden vallen uit te kunnen voeren. In iedere wijk zijn veel kleine bestratingsproblemen opgelost door de inrichting aan te passen.

Daarnaast kon de gemeente inspelen op vragen en ergernissen van veel inwoners, bijvoorbeeld:

 

·          Aanleg fietspad naar sportvelden in Vredenoord € 24.775
·          Aanleg leuningen bij trapjes parkeerplaatsen bij Ypehove € 1.500
·          Opknappen wandelpaden Oosterbos € 11.500
·          Verbeteren inrichting Baetenburg € 8.120
·          Vervangen bomen Jan Boltenhof € 4.115
·          Versnelde aanleg parkeerstroken Egelshoek € 9.780
·          Opknappen wandelpaden Noorderneg en Zuiderneg € 39.000
·          Verbeteren inrichting Hoefcamplaan en Zeekamplaan € 37.000
·          Herinrichting groen Ewislaan, Kerkakkers e.o € 41.300
·          Verbeteren inrichting omgeving padvindersonderkomen Rurik € 1.135
·          Klein straatwerk, overige projecten en kosten wijkavonden € 71.775
Totaal € 250.000

 

In 2012 rondt de gemeente Heiloo de laatste projecten af die voortkomen uit de wijkavond in Heiloo Noordoost.

Verbeterpunten
Er ging ook wel eens wat mis tijdens de wijkavonden. Zo maakte een aantal inwoners rechtsomkeert  toen bleek dat het erg druk was en gewacht moest worden om iemand te kunnen spreken. "Dat was vooral bij wijkavond West en rond 20.00 uur bij andere wijkavonden het geval. Er was ook behoefte aan meer specifiek aandacht voor lopende of recent afgeronde projecten", meldt de gemeente.

Vervolg
De gemeente gaat nu onderzoeken of en hoe het wijkgericht werken gecontinueerd kan worden. "Gedacht wordt aan een verbreding naar andere terreinen dan die van de openbare ruimte alleen, bijvoorbeeld de Wmo en samenwerking met een woning. Ook kan participatiebeleid in combinatie met wijkgericht werken verder vorm gegeven worden. Dit onderzoek zal afgerond zijn in het voorjaar van 2013."

Woensdag 30 mei 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-08-10 Omgekeerde vlaggen in openbare ruimte
2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder
2022-02-07 Auto's Cyclomedia maken foto's openbare ruimte
2020-09-26 Politici in Heiloo maken geen haast met onderzoek naar warmtenet.
2020-03-12 Mogelijke coronapatiënt van kastje naar de muur gestuurd: "Ik voel me net een crimineel"
2019-04-17 College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad
2019-02-20 Mooie vacatures bij de BUCH
2019-02-06 Uitslag enquête “kleine ergernissen”
2017-11-22 Winterwerkzaamheden groen 2017-2018

Meer nieuws met wijkavond openbare ruimte


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Gebr.van der Veekens
bron: Gebr.van der Veekens
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn