Nieuws

Sportveld verhuren gaat geld kosten

ARCHIEF: Maandag 11 juni 2012 HEILOO - De gemeente wil huur vragen voor het medegebruik en onderverhuur van sportvelden in Heiloo. De bezuinigingsmaatregel zou per september in moeten gaan.

De sportvelden in Heiloo worden ook gebruikt door anderen dan de huurders van de velden. Tot nu toe is dit medegebruik niet in rekening gebracht bij de betreffende partijen. Er is ook nog geen tarief voor dit onderverhuur/medegebruik of beleid op dit gebied.

Kostendekkend
Gemeenten worden in de toekomst wettelijk verplicht voor de huur van accommodaties minimaal een kostendekkend tarief in rekening te brengen vermeerderd met een opslag voor de financieringskosten, voor zover het geen publieke taak betreft. Verhuur van sportvelden aan commerciële organisaties zoals de belastingdienst, kinderopvangorganisaties en organisaties die kinderkampen organiseren vallen in deze categorie.

Bezuiniging
Het college heeft in overleg met de sportverenigingen een pakket maatregelen opgesteld, die leiden tot een bezuiniging op de sportvelden van 70.000 euro tot en met 2014. Eén van de maatregelen is een tarief voor het medegebruik/onderverhuur van de sportvelden van 10 euro per uur per veld voor niet commerciële onderhuurders en 12,50 euro per uur voor commerciële huurders.

De maatregel gaat vanaf 1 september 2012 gelden. De raadscommissie Maatschappelijke Zaken bespreekt het voorstel vanavond in de vergadering om 20.00 uur in het gemeentehuis. Daarbij staat ook het beleidsplan nieuwe wet schuldhulpverlening 2012-2016 op de agenda. De vergadering is openbaar toegankelijk. Koffie en thee zijn gratis.

Maandag 11 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-10-05 Gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden
2016-07-13 Buitengymlessen Heiloo na de zomer hervat op omstreden locatie
2016-06-29 Basisschool Heiloo schrapt buitengymlessen na zorgen over veiligheid
2016-06-03 Drukke zomer op de sportvelden
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen

Meer nieuws met sportveld bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo