Nieuws

Afvalstoffenheffing gaat omlaag

ARCHIEF: Zondag 9 september 2012 HEILOO - De gemeenteraad moet de tarieven voor gemeentelijke belastingen vaststellen voor het jaar 2013. Daarbij worden niet alleen verhogingen verwacht.

De gemeente Heiloo ontvangt, net zoals andere gemeenten geld van het Rijk. Dit vormt het grootste deel van de inkomsten van de gemeente. Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit gemeentelijke heffingen, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor op 5 november de belastingtarieven voor 2013 vast te stellen. De tarieven voor toeristenbelasting, hondenbelasting en grafrechten worden daarbij geïndexeerd met de inflatie. De tarieven voor rioolheffing blijven gelijk en de tarieven voor afvalstoffenheffing dalen met 5%.

Afvalstoffenheffing omlaag in een tijd van bezuinigingen en strengere regelgeving? "Dit kan omdat de verwerkingskosten voor afvalstoffen lager uitvallen en omdat investeringen in ondergrondse afvalstoffeninzameling voorlopig worden uitgesteld", licht een woordvoerder van de gemeente toe. In december vergadert de raad over de OZB.

Zondag 9 september 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-22 Geluidsmaatregelen spoor
2020-03-23 Uitstel van betaling voor ondernemers
2020-01-29 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Cocensus
2020-01-29 Nieuwe regels huurtoeslag Belastingdienst 2020
2019-12-10 Komt u in aanmerking?
2019-10-03 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Concensus
2019-02-13 Inloop van donderdag 28 februari t/m vrijdag 8 maart
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-11-26 Geheimhouding persoonsgegevens

Meer nieuws met belasting


Bron: Marc Brunekreef
bron: Marc Brunekreef
Bron: Emil de Jong
bron: Emil de Jong
Bron: Smit & Partners
bron: Smit & Partners