Nieuws

Nieuwe energieafspraak met provincie

ARCHIEF: Zondag 7 oktober 2012 HEILOO - Het college van burgmeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016.

De afgelopen jaren is door de provincie geld verstrekt aan gemeenten voor duurzame energie. Dit geld is ingezet voor de jaarlijkse acties Zonnesteek, waarbij inwoners subsidie konden krijgen op de aanschaf van zonnepanelen.

Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van deze provinciale subsidie, is de Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012 – 2016 ondertekend.

Energieagenda
Het huidige klimaatbeleid van de gemeente Heiloo loopt tot 2012. Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht de gemeente zich tot het opstellen van een Duurzame energieagenda 2013- 2016, waarin ambities, activiteiten en uitvoeringstermijnen zijn aangegeven die het college van burgemeester en wethouders zal ondernemen gedurende de looptijd van de energieafspraak tussen partijen.

De Milieudienst Regio Alkmaar zal dit najaar het huidige klimaatbeleid evalueren en voorstellen voor activiteiten ter bespreking voorleggen aan de gemeente(n) voor de periode 2013-1016.

Zondag 7 oktober 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2021-01-14 Meld u tot 31 januari aan voor de inkoopactie isolatie
2020-11-16 Kaptein gaat voor duurzaam ondernemen
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-11-06 Laat u informeren over de inkoopactie woningisolatie
2020-11-04 Buren verder helpen met energiebesparing op website Slimme Buur
2020-10-04 Co√∂peraties blijven strijden voor windmolens in de regio

Meer nieuws met energie duurzaam


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: Frank Brandsen
bron: Frank Brandsen
Bron: ALiDA
bron: ALiDA