Nieuws

PvdA: Heiloo verandert ingrijpend

ARCHIEF: Dinsdag 23 oktober 2012 HEILOO - Volgens PvdA Heiloo staat de gemeente aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, Heiloo zal niet meer hetzelfde zijn.

Maandagavond 5 november aanstaande bespreekt de gemeenteraad van Heiloo de programmabegroting voor 2013, die niet sluitend is. Pas in 2014 zou er sprake moeten zijn van een structureel sluitende begroting.

"Een begrijpelijk traject maar betekent wel dat in 2013 een aantal fundamentele keuzes, zoals zwembad Het Baafje, moeten worden gemaakt om tot een structureel sluitende begroting te komen", weet Cees Rootjes, fractievoorzitter van PvdA Heiloo.

Ingrijpend
Het nieuwe kabinet zal met nog meer bezuinigingsmaatregelen komen die ook gevolgen zullen hebben voor de gemeenten. Dit alles zal betekenen dat diverse voorzieningen in Heiloo niet meer op dezelfde manier in stand kunnen blijven.

"Welke wel of niet blijven en in welke vorm kan op dit moment nog niet worden vastgesteld, maar de keuzes zullen ingrijpend zijn", zegt Rootjes.

Verandering
Heiloo is altijd een rijke gemeente geweest. Reserveringen voor voorzieningen waren eigenlijk taboe en hoefde ook niet echt want als het er op aan kwam, kwamen de voorzieningen toch wel. "Door de keuzes die op ons afkomen zal Heiloo niet meer de gemeente zijn als het in het verleden", stelt de PvdA-er vast.

Dinsdag 23 oktober 2012 − bron: Cees Rootjes

2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-01-04 Opvallend: Ko Hemminga stapt over naar Heiloo-2000.
2021-12-03 Peter Croux opvolger van Ko Hemminga voor de PvdA
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-03-02 PvdA, Heiloo Lokaal en D66 willen nu ook geen behandeling A9 en Zandzoom
2020-02-29 Oppositiepartijen in Heiloo vrezen na vernietigen bestemmingsplan A9 voor fors minder woningen in Zandzoom
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden

Meer nieuws met pvda bezuiniging


Bron: Heiloo Lokaal
bron: Heiloo Lokaal
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: PvdA-Heiloo
bron: PvdA-Heiloo
Bron: Cees Rootjes
bron: Cees Rootjes