Nieuws

Begroting in de gemeenteraad

ARCHIEF: Woensdag 31 oktober 2012 HEILOO - Aanstaande maandag bespreekt de gemeenteraad de Programmabegroting 2013 en het Meerjarenperspectief 2013-2016.

In de begroting worden de door de raad vastgestelde programma’s zowel inhoudelijk als financieel vertaald voor 2013. Dit gebeurt aan de hand van drie vragen: wat willen we bereiken, wat moeten we daarvoor doen en wat mag het kosten?

Minder tekort
De begroting voor 2013 sluit met een positief saldo van 387.000 euro. Dit saldo bestaat echter uit een structureel tekort van 221.000 euro en een éénmalige meevaller van ruim 600.000 euro. Het structurele tekort is wel minder dan eerder werd verwacht, vooral dankzij de bezuinigingen die men heeft doorgevoerd.

Incidenteel
De incidentele meevaller is ontstaan uit ruim 1,6 miljoen euro uit de verkoop van aandelen in het energiebedrijf NUON. Deze is verminderd met een bijdrage van 550.000 euro voor sloop en tijdelijke huisvesting van het PCC. Ook is 500.000 euro gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen waartoe men zich heeft verplicht.

Harde noten
Vanaf 2014 moet er een meerjarig sluitende begroting komen. Er zullen meer bezuinigingen nodig zijn om het structurele tekort op de gemeentelijke begroting op te lossen. Daarbij staan een aantal pittige keuzes te wachten die onvermijdelijk zullen leiden tot de nodige (maatschappelijke) discussies.

Vroeg beginnen
Men neemt er dan ook ruim de tijd voor. De vergadering op maandag 5 november 2012 begint al 's middags om 17.00 uur en duurt tot 's avonds 23.00 uur. Er wordt geschorst van 18.15 tot 19.15 uur. De vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. Koffie en thee zijn gratis.

Woensdag 31 oktober 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-05-31 Heiloo heeft een nieuwe vlag.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-05-20 Nieuwe burgemeester Heiloo wordt dinsdag bekend
2021-05-10 Weinig steun in Heiloo voor BUCH-brandbrief Castricum.
2021-04-22 Een bom onder de gemeentelijke samenwerking Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo: kan dat?

Meer nieuws met begroting bezuiniging gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn