Nieuws

Volkstuinen Vlooiendijk ook zelfstandig

ARCHIEF: Dinsdag 6 november 2012 HEILOO - Vanaf 2013 beheren de tuinders van de volkstuinen aan de Vlooiendijk het complex zelf, net zoals Het Zevenhuizen, de Groeneweg en de Hoogeweg.

De gemeente Heiloo verzelfstandigt volkstuincomplexen binnen de gemeente. Vanaf 1 januari 2013 beheren de tuinders van de 129 tuinen gelegen aan de Vlooiendijk het complex zelf.

Dit doen zij in de vorm van een vereniging, waarvan het bestuur door enkelen van hen wordt gevormd. Eerder al verzelfstandigden de locaties aan Het Zevenhuizen, de Groeneweg en de Hoogeweg.

Bezuiniging
De verzelfstandiging is een gevolg van de bezuinigingen. In overleg met de tuinders, vertegenwoordigd door een werkgroep, is een huurovereenkomst tot 2022 opgesteld. De tuinders nemen werkzaamheden van de gemeente over, waardoor die een bezuiniging behaalt en de tuinders de komende jaren kunnen blijven tuinieren.

Eigen boontjes doppen
Door meer zelfwerkzaamheid blijven de huurprijzen laag. De tuinders gaan onder andere zelf het klein onderhoud op het complex verzorgen, houden de wachtlijsten bij en innen de huurpenningen. Om het wel en wee op de complexen in goede banen te leiden, stellen de tuinders gezamenlijk een huishoudelijk reglement op. De handhaving van dit reglement is in handen van de vereniging zelf.

Dinsdag 6 november 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2017-07-14 Inbraken op volkstuincomplex
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo

Meer nieuws met volkstuin bezuiniging


Bron: Ronald Sunnotel
bron: Ronald Sunnotel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn