Nieuws

Heiloo Energie: 1,5 petajoule duurzaam

ARCHIEF: Donderdag 8 november 2012 HEILOO - Het nieuwe burgerinitiatief Heiloo Energie denkt na hoe het energieverbruik in Heiloo duurzaam gemaakt kan worden.

Heiloo Energie is een onafhankelijke vereniging, opgericht door en voor inwoners van Heiloo. Men wil door middel van lokale initiatieven duurzame energie onder de aandacht brengen, energiebesparing stimuleren en projecten voor duurzame energieopwekking opstarten.

Veel werk
Op woensdag 10 oktober 2012, de dag van de duurzaamheid, vond de eerste openbare bijeenkomst van Heiloo Energie plaats in de Openbare Bibliotheek. Nadat voorzitter Peter Leenders de doelstellingen van de vereniging had toegelicht gaf hij een overzicht van het energieverbruik in Heiloo.

"Om het totale energieverbruik van ruim 1,5 Petajoule duurzaam te maken en waar mogelijk terug te dringen, staat ons nog veel werk te wachten", stelde men vast.

Werkgroepen
Daarna werd de aanwezigen gevraagd zich op te splitsen in groepen om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke initiatieven. Uit de terugkoppeling kwamen vijf onderwerpen naar voren die als belangrijkste worden gezien: zonne-energie, windenergie, energiebesparing, waterbesparing en bewustwording.

Om deze onderwerpen nader in te vullen zijn 5 werkgroepen opgericht die de komende tijd aan de slag gaan. De bijeenkomst was een groot succes en heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd. Na afloop hebben 17 nieuwe leden zich aangemeld.

Vervolg
Op dinsdag 27 november 2012 is de volgende openbare bijeenkomst. Dan worden de voorlopige resultaten van de werkgroepen gepresenteerd. Ook gaat men op zoek naar deelnemers voor de feitelijke realisatie, zoals het plaatsen van zonnepanelen. De locatie van deze bijeenkomst wordt nader bekendgemaakt.

Wie belangstelling heeft voor dit initiatief kan contact opnemen via e-mail naar info@verenigingheilooenergie.nl of per telefoon met de penningmeester Carl Müller op 06-23151253. 

Donderdag 8 november 2012 − bron: Heiloo Energie

2022-11-22 Bezoek de duurzame showroom op het Stationsplein
2022-11-20 ’Durf vooral om hulp te vragen’.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking
2022-11-15 De Peiling: verbod op terrasverwarmers
2022-11-14 Vraag energietoeslag aan
2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort
2022-11-14 Isolatieactie en webinar
2022-08-24 Duurzame showroom 27 augustus bij AH Ypestein
2022-08-04 Digitaal evenement Gluren bij de Duurzame Buren

Meer nieuws met energie duurzaam


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: Frank Brandsen
bron: Frank Brandsen
Bron: ALiDA
bron: ALiDA