Nieuws

Mirakel van de Runxput 300 jaar geleden

ARCHIEF: Zaterdag 1 december 2012 HEILOO - In 2013 viert de bedevaartplaats Onze Lieve Vrouw ter Nood het derde eeuwfeest van het Mirakel van de Runxput.

Rond 1700 herinnerde op de huidige bedevaartplaats niets meer aan de devotie van Onze Lieve Vrouw ter Nood die haar oorsprong heeft aan het einde van de 14e eeuw. Ten tijde van het Alkmaars Ontzet in 1573 werd de eerste Genadekapel volledig verwoest door de Geuzen.

Omdat katholieken, ondanks de verboden van overheidswege, toch naar de kapelruïne bleven komen voor het heilzame water uit de Runxput en om Maria te eren onder haar geliefkoosde naam O.L.V. ter Nood, werden in 1637 ook de laatste muurresten van de kapel tot op het fundament weggebroken. Met het puin van de muurresten werd toen de Runxput gedempt.

Mirakel
Op 8 december 1713 toen de streek getroffen werd door veepest, trommelden Katholieke boeren elkaar op en trokken op naar de plek waar zich ooit de kapel bevond. In smeekgebed op de oude kapelplaats zagen zij water opwellen vanonder het puin waarmee de put gedempt was. De put werd vrijgemaakt en de geschiedenis leert, dat de dieren die van het water dronken, de veepest overleefden.

Het gerucht van het Mirakel verspreidde zich en katholieke bedevaartgangers van heinde en ver kwamen opnieuw massaal naar de plek waar de Moeder Gods zo lang geëerd was geweest. Het verbod werd opnieuw bekrachtigd en de put weer gedempt. De devotie tot O.L.V. ter Nood overleefde echter tot 1905, het jaar waarin de Runxput, nu ook Mariabron genaamd, herontdekt zou worden .

Puttentocht
Er staat vanaf medio april voor de zomermaanden een Puttentocht op het programma waarvoor een informatief boekje met routebeschrijving ontwikkeld wordt. De tocht voert behalve langs Het Putje te Heiloo, langs twee historische putten uit de tijd van de kerstening van de Noordelijke Nederlanden: De Adelbertusput in Egmond en de Willibrordput in Heiloo.

Op dinsdag 1 januari 2013 wordt het Jubileumjaar officieel geopend met een feestelijke Eucharistieviering, gecelebreerd door Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Zaterdag 1 december 2012 − bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam

2022-10-05 Het wonder van het ’Putje’van Heiloo.
2018-06-22 Blaren en bezinning voor wandelaars: "Ik heb overal spierpijn, maar we gaan door"
2015-11-17 Onderweg: Wroeten in de aarde
2015-05-31 Fietspelgrimage naar Putje in bandenspoor van voorvaderen
2014-09-11 Stemmen op het putje
2014-06-15 Bijzondere fietstocht op Waterdag
2013-11-14 Station OLV Ter Nood opgeheven
2013-11-07 Jubileumdag voor Maria Put bij Heiligdom
2013-08-12 Maria Hemelvaart bij jubilerend Heiligdom

Meer nieuws met olvternood putje


Bron: Wim Balk
bron: Wim Balk
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: OLV ter Nood
bron: OLV ter Nood
Bron: OLV ter Nood
bron: OLV ter Nood