Nieuws

Heiloo Energie maakt warmtebeelden

ARCHIEF: Donderdag 14 februari 2013 HEILOO - Energiecollectief Heiloo Energie gaat thermografische foto's maken van woningen, waarop te zien is waar warmte weglekt.

De vereniging Heiloo Energie richt zich op het duurzaam maken van het energieverbruik in Heiloo. Vier werkgroepen zijn actief op diverse terreinen: zonnepanelen, windenergie, energie besparen, voorlichting en educatie.

Warmtebeeld
Bij Thermografie worden temperaturen in beeld gebracht. Heiloo Energie biedt inwoners aan om een thermografische opname van hun woning te laten maken. Daarop zal te zien zijn hoe het is gesteld met de isolatie van het huis en waar warmte weglekt.

"Een commerciëel tarief voor een thermografisch onderzoek van een woning komt al gauw op 200 tot 300 euro. Omdat deze opnamen in collectief verband worden uitgevoerd door leden en vrijwilligers, kunnen we de kosten laag houden", laat men weten.

Kosten
Wie al lid is van Heiloo Energie betaalt slechts 15 euro voor het onderzoek. Niet-leden betalen iets meer: 40 euro, maar zijn dan ook meteen ook lid. De opnamen gaan bij voldoende belangstelling in maart op een avond plaatsvinden. Bij de foto's krijgt men ook een toelichting.

Hoe is de isolatie van uw huis?

Lekker warm huis of warmte lekkend huis? (foto: Heiloo Energie)

Donderdag 14 februari 2013 − bron: Heiloo Energie

2020-10-04 Coöperaties blijven strijden voor windmolens in de regio
2020-09-03 Raadsinformatiebijeenkomst over Wind en Zon in het buitengebied
2020-07-07 Kansen voor vijf keer meer duurzame energie in Regio Alkmaar
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2020-02-07 Wethouders sparren met leerlingen Elckerlyc over energiebesparing
2020-01-29 Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2019-06-14 Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen

Meer nieuws met energie duurzaam warmtebeeld


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: Frank Brandsen
bron: Frank Brandsen
Bron: ALiDA
bron: ALiDA