Nieuws

Gemeente: Heiloo laagste OZB in regio

ARCHIEF: Woensdag 20 februari 2013 HEILOO - In reactie op het onderzoek van RTL Nieuws naar OZB-tarieven laat de gemeente weten dat Heiloo het laagste tarief in de regio heeft.

"Het klopt dat het OZB-tarief van Heiloo met 25,3% is gestegen ten opzichte van 2009. We willen echter een compleet beeld geven van de belastingheffingen door de gemeente", meldt een woordvoerder.

Het Rijk werkt met rekentarieven. Die rekentarieven worden voor ieder belastingjaar vastgesteld op basis van het gemiddelde tarief van alle gemeenten op dat moment. Voor 2013 is dit tarief vastgesteld op € 0,1005%.

Lager tarief
"Het tarief voor de OZB voor de gemeente Heiloo is voor 2013 echter 0,0763%. Dit tarief ligt nog ver beneden het rekentarief. De jaren ervoor lag het nóg lager", laat men weten. "De gemeente Heiloo heeft dus ook voor 2013 een lagere OZB dan ze op basis van de rekentarieven van het Rijk zou moeten doen."

Totale lasten
De inwoners krijgen niet alleen een aanslag OZB, maar ook riool- en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft naar de totale belastingdruk voor de inwoners gekeken en niet alleen naar de OZB. "De rioolheffing 2013 is ten opzichte van 2009 met 3% gedaald. De afvalstoffenheffing 2013 is ten opzichte van 2009 met 12% gedaald. Dit is beide onder het landelijk gemiddelde."

Heiloo heeft in de regio, Alkmaar buiten beschouwing latend, het laagste tarief voor de OZB. Kijk voor een vergelijking met andere gemeenten op www.coelo.nl

Woensdag 20 februari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2022-03-07 Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag
2021-10-22 Geluidsmaatregelen spoor
2020-03-23 Uitstel van betaling voor ondernemers
2020-01-29 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Cocensus
2020-01-29 Nieuwe regels huurtoeslag Belastingdienst 2020
2019-12-10 Komt u in aanmerking?
2019-10-03 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Concensus
2019-02-13 Inloop van donderdag 28 februari t/m vrijdag 8 maart
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld

Meer nieuws met belasting


Bron: Marc Brunekreef
bron: Marc Brunekreef
Bron: Emil de Jong
bron: Emil de Jong
Bron: Smit & Partners
bron: Smit & Partners