Nieuws

Eerste nota dierenwelzijn voor gemeente

ARCHIEF: Donderdag 14 maart 2013 HEILOO - De eerste nota dierenwelzijn voor Heiloo is klaar. De centrale vraag is: Hoe kan de gemeente het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen borgen?

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen aanspreekt. Dieren zijn waardevol, en niet alleen omdat zij het leven van veel inwoners verrijken.

Los van hun nut of noodzaak voor de mens: dieren horen bij onze samenleving. Zij verdienen onze aandacht en zorg en hebben recht op bescherming; op dierenwelzijn.

Dierenwelzijn
"Dierenwelzijn is een breed begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Om als gemeente een juiste uitvoering te kunnen geven aan het beleidsterrein dierenwelzijn is het dus nodig om een duidelijk beleid te formuleren", staat te lezen in de eerste nota Dierenwelzijn van Heiloo.

Men wil dat de grenzen van het aanpassingsvermogen van dieren niet overschreden worden. "Dieren moeten vrij zijn van honger, dorst, onjuiste voeding, pijn, verwonding, ziekte, angst en chronische stress en vrij zijn om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben."

Kosten
Er worden ook kosten voor dierenwelzijn. Het gaat hierbij om de activiteiten die niet zijn ondergebracht bij aanpalende beleidsterreinen zoals groen of publieke gezondheid. Zo krijgt de Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland bijna 5.000 euro, de Stichting Dierentehuis Alkmaar bijna 9.000 euro en Stichting Knaagdierencentrum Heiloo ruim 2.000 euro.

De nota staat ter advisering op de agenda van de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken op maandag 18 maart aanstaande. Als de commissie de nota goedkeurt, kan deze naar de gemeenteraad om af te hameren.

Donderdag 14 maart 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Dierenbescherming naar de rechter om opvang dieren af te dwingen
2021-11-05 Beleid bijtincidenten vastgesteld
2021-10-30 Vogelgriep bij bedrijf in Grootschermer
2020-09-13 Zwerfhond of kat gewond?
2020-03-27 Heiloose start petitie: "Gezelschapsdierenartsen moeten op de lijst van vitale beroepen!"
2020-02-19 Zorgen om tamme vossen: "Je hoeft de natuur niet te helpen, die redt zichzelf wel"
2020-01-27 De grote lerarenstaking: welke scholen gaan dicht en wat gaan ze doen?
2019-12-31 Baasjes slaan alarm: mogelijk hond dood na eten van gif in HeilooĆ«rbos
2019-12-19 Knallend het jaar uit: zo houdt jouw gemeente vuurwerkoverlast binnen de perken

Meer nieuws met dieren


Bron: Martyna
bron: Martyna
Bron: Willibrordschool
bron: Willibrordschool
Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: Xandra Asselbergs
bron: Xandra Asselbergs