Nieuws

Banen verdwijnen bij gemeente

ARCHIEF: Maandag 22 april 2013 HEILOO - De gemeente wil de nieuwe bezuinigingsronde aangrijpen om zich te bezinnen op de inrichting van de organisatie. Dat kan 20 ambtenaren hun baan kosten.

Eerder werd bekend dat de gemeente nog eens € 3 miljoen euro extra moet bezuinigen. Men wil zich daarbij richten op de toekomst en werken naar een compactere organisatie gericht op regievoeren en faciliteren. Dat betekent taken schrappen, uitbesteden en samenwerken met derden.

Banen vervallen
"Dat moet in onze visie een bezuiniging opleveren van € 700.000", weet de gemeente. Men heeft berekend dat daarbij 13,0 fte komen te vervallen. Eén fte is het equivalent van één voltijds arbeidsplaats. Men gaat daarbij uit van een gemiddelde loonsom van € 57.000 per jaar.

De 13,0 fte betekent in verband met deeltijdwerk dat meer dan 13 medewerkers worden getroffen. Bij de berekening van de verwachte kosten is rekening gehouden met 20 medewerkers. Er zijn daarbij drie mogelijkheden: gedwongen ontslag, natuurlijk verloop via pensionering en ontslag op eigen verzoek.

Vergadering
Vanavond maandag 22 april vanaf 19.00 uur bespreekt de gemeenteraad de mogelijke richtingen voor de extra bezuinigingen. De openbaar toegankelijke vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. Koffie en thee zijn gratis.

Update: de gemeenteraad deed er nog een schepje bovenop. In plaats van 700K moet er 1.2M worden bezuinigd op de ambtelijke organisatie, zo'n 25 fte. Gedwongen ontslagen lijken niet te vermijden.

Maandag 22 april 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo