Nieuws

Ingrijpende bezuiniging bij gemeente

ARCHIEF: Donderdag 25 april 2013 HEILOO - De gemeenteraad heeft besloten hoe de extra bezuinigingen moeten plaatsvinden: minder ambtenaren, minder subsidies en meer belasting.

Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld om drie keer 7 ton te bezuinigen op achtereenvolgens de ambtelijke organisatie, de subsidies en de OZB te verhogen.

De gemeenteraad kwam echter met een ander voorstel. Dit alternatief kreeg de instemming van de fracties van D66-GroenLinks, CDA, Heiloo2000 en daarmee de meerderheid van stemmen.

Ingrijpend
Er moet ruim 3,3 miljoen euro aan structurele bezuinigingen worden gevonden. De bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie loopt op tot 1,2 miljoen in 2016. Daarnaast wordt ook ingezet op een vermindering van subsidies, oplopend tot 550.000 in 2016. En er komt een OZB-verhoging tot 10% in 2016.

De ombuiging in de ambtelijke organisatie is ingrijpend en moet plaatsvinden door onder andere taken anders uit te voeren. De raad denkt dat een kleine, flexibele organisatie die de samenwerking zoekt met omliggende gemeenten als Castricum en Bergen voordeel op kan leveren. Gedwongen ontslagen lijken daarbij niet te voorkomen.

Kaderbrief
De uitwerking van dit besluit wordt verwerkt in de kaderbrief. De gemeenteraad behandelt de kaderbrief in de raadsvergadering van 4 juli. Uiteindelijk wordt op 4 november de begroting voor 2014 vastgesteld met daarin de maatregelen om op termijn tot een sluitende begroting te komen. 

Donderdag 25 april 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo