Nieuws

PvdA: alternatief voor bezuiniging op subsidies

ARCHIEF: Woensdag 7 augustus 2013 HEILOO - PvdA Heiloo is het niet eens met de plannen om te korten op subsidie voor kunst en cultuur. Men zal met een alternatief plan komen.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om de bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen de komende jaren voor het grootste deel neer te leggen bij de Bibliotheek en de Muziekschool.

De PvdA onderkent de forse bezuinigingsopgave van de gemeente en is van mening dat ook de gesubsidieerde instellingen hieraan moeten bijdragen, maar heeft bezwaar tegen de voorgenomen richting.

Creatief plan
"Onze bezwaren tegen het voorstel van het college is dat er bezuinigd wordt met de rekenmachine en niet met perspectief. Wij zijn er van overtuigd dat met enige creativiteit de bezuiniging binnen kan worden gehaald zonder een instelling te hoeven sluiten", laat fractievoorzitter Cees Rootjes weten.

Men vindt dat in de afwegingen de aspecten van huisvesting, eigendomssituatie, onderhoudskosten en dergelijke onvoldoende zijn meegenomen. "Wij hebben met de gesubsidieerde instellingen afgesproken om gezamenlijk met een plan te komen waarbij het te bezuinigen bedrag wordt gehaald zonder een instelling te sluiten."

Woensdag 7 augustus 2013 − bron: Cees Rootjes

2023-01-27 Subsidie energiebesparing bestaande woningen verlengd
2022-06-08 Subsidie energiebesparing huurders
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten

Meer nieuws met bezuiniging subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel