Nieuws

Stichting Welzijn vraagt om hulp

ARCHIEF: Donderdag 15 augustus 2013 HEILOO - De bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen noopt Stichting Welzijn ertoe om een enquete te houden.

Gemeente Heiloo ontkomt niet aan bezuinigingen. Er wordt nagedacht over de ingrepen voor het komende jaar. Een onderdeel daarvan is het korten op diverse subsidies. Kunst en cultuur krijgen het zwaar.

Marian van Dam-Keijzer, directeur Stichting Welzijn Heiloo, vindt het heel belangrijk dat haar organisatie bij de bezuinigingen wordt ontzien. "De overheidssubsidie die wij krijgen is al beperkt, en onze werkzaamheden zijn zeker voor de ouderen en kwetsbaren in Heiloo erg belangrijk, onmisbaar."

Enquete
Men vindt het niet verstandig om veel te bezuinigen op een organisatie die op allerlei manieren ondersteunt dat mensen langer thuis blijven wonen. Men vraagt om steun om ervoor  te zorgen dat er goede welzijnsvoorzieningen in Heiloo blijven. Dat kan door middel van het invullen van een enquete. De resultaten daarvan zal men delen met de gemeente.

Naast een drietal gesloten vragen over het belang van het dienstenaanbod, de bezuiniging op de stichting en de inzet van vrijwilligers bij het langer thuis wonen, kan ook worden aangegeven wat Stichting Welzijn voor u betekent. Tenslotte kunt u aangeven waarop de gemeente naar uw mening vooral op moet bezuinigingen.

Enquete invullen...

Donderdag 15 augustus 2013 − bron: Stichting Welzijn

2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2018-12-05 Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld
2018-10-11 Weer subsidie energiebesparing eigen woning
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties
2017-11-28 Welzijnsorganisaties gaan samenwerken
2017-11-23 Regionale welzijnsorganisaties gaan samenwerken

Meer nieuws met welzijn bezuiniging subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel