Nieuws

Stichting Welzijn vraagt om hulp

ARCHIEF: Donderdag 15 augustus 2013 HEILOO - De bezuinigingen op gesubsidieerde instellingen noopt Stichting Welzijn ertoe om een enquete te houden.

Gemeente Heiloo ontkomt niet aan bezuinigingen. Er wordt nagedacht over de ingrepen voor het komende jaar. Een onderdeel daarvan is het korten op diverse subsidies. Kunst en cultuur krijgen het zwaar.

Marian van Dam-Keijzer, directeur Stichting Welzijn Heiloo, vindt het heel belangrijk dat haar organisatie bij de bezuinigingen wordt ontzien. "De overheidssubsidie die wij krijgen is al beperkt, en onze werkzaamheden zijn zeker voor de ouderen en kwetsbaren in Heiloo erg belangrijk, onmisbaar."

Enquete
Men vindt het niet verstandig om veel te bezuinigen op een organisatie die op allerlei manieren ondersteunt dat mensen langer thuis blijven wonen. Men vraagt om steun om ervoor  te zorgen dat er goede welzijnsvoorzieningen in Heiloo blijven. Dat kan door middel van het invullen van een enquete. De resultaten daarvan zal men delen met de gemeente.

Naast een drietal gesloten vragen over het belang van het dienstenaanbod, de bezuiniging op de stichting en de inzet van vrijwilligers bij het langer thuis wonen, kan ook worden aangegeven wat Stichting Welzijn voor u betekent. Tenslotte kunt u aangeven waarop de gemeente naar uw mening vooral op moet bezuinigingen.

Enquete invullen...

Donderdag 15 augustus 2013 − bron: Stichting Welzijn

2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn

Meer nieuws met welzijn bezuiniging subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel