Nieuws

Meer woonruimte voor dikke pad

ARCHIEF: Donderdag 17 oktober 2013 HEILOO - De gemeente gaat extra woonruimte maken voor de rugstreeppad in de Boekelermeer door het verplaatsen van zand.

De gemeente verwerkt enkele hopen zand in de ecologische zone van de Boekelermeer. Het verplaatsen heeft tot doel om een extra plek voor de rugstreeppad te creëren in het gebied waar ze al wonen. Het zand wordt verplaatst vanuit de westkant van de Boekelermeer. In dit zand leven nu geen rugstreeppadden

Compensatie
Omdat er naast de rugstreeppad nog meer beschermde dieren en planten op de Boekelermeer leven, hebben de gemeenten Alkmaar en Heiloo bureau Waardenburg vanaf de ontwikkeling van de Boekelermeer gevraagd advies uit te brengen. Het advies voorziet onder andere in compensatie voor de rugstreeppad binnen het plangebied Boekelermeer.

De groene infrastructuur binnen de Boekelermeer is in zones ingedeeld. "Zo stemmen we de natuur af op bepaalde dier- en plantsoorten. Verder zijn in het plan maatregelen opgenomen die er voor zorgen dat de populaties rugstreeppadden, kleine modderkruipers en bittervoorns in het gebied duurzaam kunnen voortbestaan en dat andere beschermde soorten worden ontzien."

Vanaf 2003 worden de effecten van de ingreep gevolgd. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd en daaruit blijkt onder andere dat de rugstreeppad zich twee jaar na begin van de werkzaamheden in de ingerichte terreinen heeft gevestigd.

Donderdag 17 oktober 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2022-05-15 Terugloop van padden in het HeilooĆ«rbos is dramatisch.
2022-02-25 Afsluiting Kuillaan voor paddentrek
2021-06-16 Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op de Boekelermeer
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-04-29 Vrijwilligers tellen steeds minder padden.
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-03-19 Een van de laatste kavels verkocht fase A Boekelemeer Heiloo
2019-02-11 Afsluiting Kuillaan voor Paddentrek

Meer nieuws met boekelermeer padden


Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek