Nieuws

Inwoners adopteren gemeentegroen

ARCHIEF: Dinsdag 17 december 2013 HEILOO - De gemeente gaat dorpsgenoten stimuleren om het groen in de straat te onderhouden en noemt dat groenadoptie.

Vanwege de bezuinigingen worden enkele hagen en plantsoenen veranderd in gazon, dat met minder arbeid te onderhouden is. Om de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte toch zoveel mogelijk te behouden, biedt men de mogelijkheid om groen te adopteren.

"Want samen kunnen wij wel die diversiteit en grote variëteit van het groen in de plantsoenen in stand houden", weet de gemeente. Wie groene vingers heeft, kan zich samen met buurtgenoten opgeven en het groen in de straat adopteren.

Opzichter
Aan groenadoptie zijn wel enkele spelregels verbonden. Men alleen met minimaal twee andere buurtgenoten groen adopteren, allen ouder dan 18 jaar. Ook moeten alle drie actief het groen onderhouden. Samen met de opzichter van Beheer Openbare Ruimte maakt men hier bij de start afspraken over.

Als er overeenstemming is over de te adopteren hagen of plantsoenen, en de wijze waarop het onderhoud plaatsvindt, wordt een beheersovereenkomst opgesteld. Tijdens de groenadoptieperiode blijft de opzichter beschikbaar voor vragen. Ongeveer één maal per jaar bespreekt hij de voortgang en geeft hij advies over het onderhoud.


Buurtbewoners nemen het onderhoud van gemeentegroen over (archieffoto)

Dinsdag 17 december 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2020-09-26 Politici in Heiloo maken geen haast met onderzoek naar warmtenet.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-03-12 Mogelijke coronapatiënt van kastje naar de muur gestuurd: "Ik voel me net een crimineel"
2019-04-17 College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad
2019-02-20 Mooie vacatures bij de BUCH
2019-02-06 Uitslag enquête “kleine ergernissen”
2018-12-07 Groenwerkzaamheden winter 2018 - 2019
2017-11-22 Winterwerkzaamheden groen 2017-2018
2017-07-12 Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom

Meer nieuws met groenadoptie openbare ruimte bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel