Nieuws

Gemeente start bewustwordingscampagne

ARCHIEF: Vrijdag 17 januari 2014 HEILOO - Inwoners moeten in de toekomst steeds vaker zelf oplossingen vinden op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg.

Dat is heel normaal in onze gemeente is een publieke campagne van de gemeenten in de regio Alkmaar over de kanteling in het sociale domein: de WMO en de drie decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet.

Gemeenten krijgen meer taken, die eerst bij het Rijk lagen. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar dan er nu is. Op de oude voet verdergaan, dat gaat niet werken. Daarom doet men een beroep op de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving.

Eigen kracht
"Wij vragen hen om eerst zelf of samen met familie en vrienden een oplossing te zoeken om mee te kunnen doen in de samenleving. Lukt dat niet, dan kijken we samen met hen naar ondersteuning die past bij hun situatie. Op die manier wordt het geld besteed waar het echt nodig is”, meent wethouder Jacob Ouderkerken.

Dat betekent een flinke ommezwaai en elke verandering is moeilijk. Daarom worden inwoners vooraf bewust gemaakt. Aanstaande maandag 20 januari barst de campagne los met outdoorposters, flyers, publicaties in lokale en regionale media, via intermediairs en zelfs social media. Dat is heel normaal in #Heiloo.

Vrijdag 17 januari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met decentralisatie bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo