Nieuws

Geen duffe forensengemeente

ARCHIEF: Dinsdag 28 januari 2014 HEILOO - In haar verkiezingsprogramma legt HEILOO-2000 de nadruk op lokale waarden, men wil voorkomen dat Heiloo verpaupert.

Uit het programma blijkt meer dan ooit dat men de verworvenheden van ons dorp, ook in economisch mindere tijden wenst te behouden, evenals onze zelfstandigheid en onze onmiskenbare ‘couleur locale’.

"Heiloo heeft een specifieke bevolkingsopbouw, met meer ouderen dan in een doorsnee gemeente. Daar past bij dat wij goede voorzieningen moeten treffen voor ouderen en ook in sociaal opzicht de benodigde zorg moeten besteden aan deze groep inwoners."

Niet duf of saai
De zorg voor jong en oud wordt in de toekomst het zwaartepunt van de gemeentelijke inspanningen. Deze heroriëntering van gemeentelijke taken zal grote gevolgen hebben voor de organisatie, werkwijzen en vaardigheden en zal een groot deel van het exploitatiebudget opsouperen.

"Naar onze mening mag dat niet betekenen dat andere aspecten daarom minder aandacht krijgen of zelfs worden verwaarloosd; HEILOO-2000 zal voor dit laatste waken en zich tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat Heiloo verpaupert of afglijdt naar een typische duffe ‘forensengemeente’ of saaie ‘elitaire verblijfplaats’", belooft men.

Goede wegen
Ook verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel. Het fietsverkeer en het afwikkelen van het autoverkeer staat met elkaar op gespannen voet. "Langzaam verkeer heeft bij ons voorrang, mits er voldoende maatregelen zijn genomen om het snelle verkeer te laten doorstromen. Daarbij horen goede wegen en dus moet het onderhoud van wegen worden verbeterd."

De nieuwe wijk Zuiderloo wil men snel tot stand brengen en de wijk Zandzoom naar behoefte ontwikkelen. Daar hoort ook een afslag A9 bij, maar daar staat HEILOO-2000 kritisch tegenover. "Wij willen die afslag graag, maar niet tegen elke prijs, dus niet ten koste van het voortbestaan van andere voorzieningen of vormen van dienstverlening."

Lees het volledige verkiezingsprogramma (pdf, 1.5MB)

Dinsdag 28 januari 2014 − bron: HEILOO-2000

2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 ’Baudet maakt de hele politiek belachelijk.
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met politiek gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman