Nieuws

Geen duffe forensengemeente

ARCHIEF: Dinsdag 28 januari 2014 HEILOO - In haar verkiezingsprogramma legt HEILOO-2000 de nadruk op lokale waarden, men wil voorkomen dat Heiloo verpaupert.

Uit het programma blijkt meer dan ooit dat men de verworvenheden van ons dorp, ook in economisch mindere tijden wenst te behouden, evenals onze zelfstandigheid en onze onmiskenbare ‘couleur locale’.

"Heiloo heeft een specifieke bevolkingsopbouw, met meer ouderen dan in een doorsnee gemeente. Daar past bij dat wij goede voorzieningen moeten treffen voor ouderen en ook in sociaal opzicht de benodigde zorg moeten besteden aan deze groep inwoners."

Niet duf of saai
De zorg voor jong en oud wordt in de toekomst het zwaartepunt van de gemeentelijke inspanningen. Deze heroriëntering van gemeentelijke taken zal grote gevolgen hebben voor de organisatie, werkwijzen en vaardigheden en zal een groot deel van het exploitatiebudget opsouperen.

"Naar onze mening mag dat niet betekenen dat andere aspecten daarom minder aandacht krijgen of zelfs worden verwaarloosd; HEILOO-2000 zal voor dit laatste waken en zich tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat Heiloo verpaupert of afglijdt naar een typische duffe ‘forensengemeente’ of saaie ‘elitaire verblijfplaats’", belooft men.

Goede wegen
Ook verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel. Het fietsverkeer en het afwikkelen van het autoverkeer staat met elkaar op gespannen voet. "Langzaam verkeer heeft bij ons voorrang, mits er voldoende maatregelen zijn genomen om het snelle verkeer te laten doorstromen. Daarbij horen goede wegen en dus moet het onderhoud van wegen worden verbeterd."

De nieuwe wijk Zuiderloo wil men snel tot stand brengen en de wijk Zandzoom naar behoefte ontwikkelen. Daar hoort ook een afslag A9 bij, maar daar staat HEILOO-2000 kritisch tegenover. "Wij willen die afslag graag, maar niet tegen elke prijs, dus niet ten koste van het voortbestaan van andere voorzieningen of vormen van dienstverlening."

Lees het volledige verkiezingsprogramma (pdf, 1.5MB)

Dinsdag 28 januari 2014 − bron: HEILOO-2000

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-04-10 Appartementencomplex Ypehove in Heiloo naar Zweeds vastgoedbedrijf, bewoners balen
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2020-01-27 De grote lerarenstaking: welke scholen gaan dicht en wat gaan ze doen?

Meer nieuws met politiek gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000