Nieuws

BUCH samenwerking is begonnen

ARCHIEF: Dinsdag 11 maart 2014 HEILOO - In een gezamenlijke vergadering is gisteren het voorstel tot samenwerking door vier gemeenteraden aangenomen. BUCH is daarmee een feit.

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kwamen gisteren maandag 10 maart bijeen in Castricum. Het doel was een nieuwe bestuursopdracht vast te stellen om intensieve samenwerking in gang te zetten.

De avond begon met een plenair debat met alle raadsleden van de vier gemeenten. Daarna volgden vier aparte raadsvergaderingen onder voorzitterschap van de eigen burgemeester. De avond werd weer plenair afgesloten.

Burgermoeder
Het was volle bak met zo'n 80 raadsleden. De Bergense burgemeester Hetty Hafkamp was de voorzitter van de uit de kluiten gewassen vergadering. Niet omdat ze toevallig de enige burgermoeder van het kwartet is, maar "omdat BUCH met de 'B' van Bergen begint" en zij dus de eer had als eerste in het rijtje de voorzittershamer ter hand te nemen.

Geen fusie
De Castricumse burgemeester Toon Mans benadrukte dat de voorgenomen samenwerking geen automatische voorbode is van een volledige fusie. Toch houden veel partijen daar al rekening mee. "Wij vinden het wel heel snel gaan en zouden graag ook een projectleider benoemen die de fusie begeleidt", vond het Heilooër PvdA-raadslid Cees Rootjes.

Dinsdag 11 maart 2014 − bron: RTV N-H

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-29 Holland Sport exploiteert per 1 juli binnensportaccommodaties
2020-06-16 Klimaatbeleid 2021-2025 BUCH gemeente
2020-06-16 De ’management letter’ van de BUCH begint een bombrief te worden.
2020-06-15 Webinar voor geïnteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-06-06 Onderzoek mogelijke fraude
2020-06-03 BUCH geeft gemeenten 1,4 miljoen euro terug
2020-05-15 Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

Meer nieuws met gemeenteraad buch samenwerking


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Marijke Dirkson
bron: Marijke Dirkson