Nieuws

Nadenken over jongerenstage

ARCHIEF: Donderdag 24 april 2014 HEILOO - Vanavond wordt een brainstormbijeenkomst gehouden over de toekomst van de maatschappelijke stage van jongeren.

Veel jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk via maatschappelijke stages: zorgbehoevende ouderen helpen, verstandelijk gehandicapten, de voedselbank en andere groepen waarmee zij anders niet snel in contact komen.

"Belangrijke zaken voor de vorming van jongeren, voor hun inbreng in maatschappelijke organisaties, maar ook voor de overheid die meer en meer een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers om een bijdrage te leveren aan de samenleving", meent het Vrijwilligers Informatie Punt.

Brainstormen
Vanavond donderdag 24 april wordt van 20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek in Heiloo een brainstormbijeenkomst gehouden om te onderzoeken hoe jongerenparticipatie er in de toekomst uit kan gaan zien nu de verplichte maatschappelijke stages voor jongeren vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs zullen aflopen.

De maatschappelijke stages worden niet meer gefinancierd door de overheid en veel opgedane kennis met jongerenpartipatie dreigt hierdoor verloren te gaan. René Vermeer van het Jac. P. Thijsse College zal de avond leiden en pittige vragen voorleggen aan een panel van onder meer jongeren, vrijwilligerswerkorganisaties en de politiek.

Donderdag 24 april 2014 − bron: Vrijwilligers Informatie Punt

2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2021-06-28 Jongeren krijgen eigen mobiele hangplek
2021-05-18 Hans Romeyn breekt een lans voor jongerenproject The Spot.
2021-05-04 Social Boost helpt jongeren uit de dip!
2021-04-23 SocialBoost helpt jongeren uit de dip!
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners
2021-01-08 Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden
2020-12-12 Politie beÃĢindigt feestje van groep jongeren in huis
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!

Meer nieuws met jongeren maatschappelijke stage


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: ParlanJeugdhulp
bron: ParlanJeugdhulp