Nieuws

Nieuwe college aan de slag

ARCHIEF: Dinsdag 13 mei 2014 HEILOO - Gisteravond in de gemeenteraad zijn de drie kandidaten van de nieuwe coalitie geïnstalleerd als wethouders.

Maandagavond 12 mei stond de raadsvergadering in het teken van de coalitieovereenkomst tussen Heiloo-2000, VVD en CDA. De fractievoorzitters gingen in op het proces van de coalitievorming en de inhoud van het nieuwe programma dat de partijen hebben opgesteld voor de periode 2014-2018.

Duidelijk werd dat het afbreken van de onderhandeling met D66 op de keuze van de kandidaat wethouder een aantal nog zwaar op de maag lag. Voor Heiloo-2000 was het credo "uit Heiloo" maar D66 hield vast aan een open sollicitatie en had een kandidaat van buiten Heiloo op het oog. Het dreigde even in een welles-nietes discussie te verzanden, maar zover kwam het gelukkig niet.

Wethouders
Zonder problemen werden daarna de aangedragen kandidaten voor het college benoemd door de gemeenteraad. De commissie geloofsbrieven gaf daartoe een positief advies. De nieuwe wethouders zijn zoals aangekondigd Fred Dellemijn (Heiloo-2000), Rob Opdam (VVD) en Elly Beens (CDA). De portefeuilleverdeling wordt vandaag door het college van burgemeester & wethouders zelf vastgesteld.

Bloemen
Het werd een feestelijke bijeenkomst waarbij de wethouders de eed of belofte aflegden en felicitaties ontvingen. Ook werden nieuwe gemeenteraadsleden benoemd om de plaatsen van de kersverse wethouders op te vullen en werden nieuwe commissieleden en plaatsvervangers benoemd. En iedereen kreeg een bloemetje. "De lokale bloemenzaak wil elke maand wel zo'n vergadering", grapte de voorzitter burgemeester Hans Romeyn.


2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-07-04 Een asielzoekerscentrum in Alkmaar?
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie referendum


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH