Nieuws

PvdA vreest een sociaal ravijn

ARCHIEF: Vrijdag 13 juni 2014 De fractie van de sociaaldemocraten maakt zich ernstig zorgen over de invoering van de decentralisaties in onze gemeente.

Per 2015 is de gemeente integraal verantwoordelijk voor ondersteuning aan de burgers op de gebieden zelfredzaamheid, beschermd wonen en opvang, participatie, mantelzorg en cliënten.

Voor de decentralisatie moet een hoop worden geregeld. "Het is nu echt zaak de handen uit de mouwen steken", meent PvdA Heiloo. Men heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld over de stand van zaken.

Impact
Onder andere wilde men weten wat de impact is van de overdracht van de jeugdzorg zowel organisatorisch als budgettair voor de gemeente Heiloo. En hoeveel jongeren onder de nieuwe Jeugdwet gaan vallen, welke voorzieningen en budgetten zijn hieraan gekoppeld voor de jaren 2015 t/m 2018 en is dit financieel afdoende is.

In de commissie bestuurlijke zaken op 10 juni stelde men vast dat wethouder Dellemijn, verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, nog onvoldoende beeld heeft van de financiële impact. "De overdracht van taken is veel meer dan geld maar raakt de mensen met een zorgvraag direct. Het sociale domein mag niet uitmonden in een sociaal ravijn", stelt de PvdA.

Vrijdag 13 juni 2014 − bron: PvdA Heiloo

2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-01-04 Opvallend: Ko Hemminga stapt over naar Heiloo-2000.
2021-12-03 Peter Croux opvolger van Ko Hemminga voor de PvdA
2020-03-02 PvdA, Heiloo Lokaal en D66 willen nu ook geen behandeling A9 en Zandzoom
2020-02-29 Oppositiepartijen in Heiloo vrezen na vernietigen bestemmingsplan A9 voor fors minder woningen in Zandzoom
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden
2020-02-19 Minister van Staat Jos van Kemenade (PvdA) overleden in zijn woonplaats Heiloo
2016-03-08 Poging tot inzage in financiën A9 strandt

Meer nieuws met pvda decentralisaties


Bron: Heiloo Lokaal
bron: Heiloo Lokaal
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: PvdA-Heiloo
bron: PvdA-Heiloo
Bron: Cees Rootjes
bron: Cees Rootjes