Nieuws

Nieuwe poging voor referendum

ARCHIEF: Vrijdag 27 juni 2014 D66, PvdA en NCPN willen met een voorstel voor een referendumverordening inwoners vaker en beter bij het lokale beleid te betrekken.

Volgens de drie partijen biedt burgerparticipatie beter draagvlak, draagt het bij aan beter beleid en zal het de beeldvorming van de gemeente gunstig beïnvloeden, maar wordt van de mogelijkheden nog weinig gebruik gemaakt

Men acht verruiming van de mogelijkheden om inwoners bij het gemeentelijk beleid te betrekken nodig dan wel zeer gewenst. Een referendum biedt inwoners de mogelijkheid om snel maar wel overwogen een specifieke kwestie aan de orde te stellen.

Raadgevend
Men wil inwoners een uitspraak laten doen (raadgevend referendum) over concept raadsbesluiten. Een verzoek daartoe moet minimaal één week voor de behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad zijn gedaan. In totaal zijn 500 handtekeningen nodig om het verzoek definitief te maken. De raad beslist zelf of het tot een referendum kan komen.

Het referendum is alleen geldig indien het aantal geldig uitgebrachte stemmen meer bedraagt dan 30% van het aantal kiesgerechtigden. De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Discussie
Eerdere voorstellen om te komen tot een referendum redden het niet in de raad. Het nieuwe voorstel lijkt meer kans van slagen te hebben. Het wordt aanstaande maandag 30 juni besproken in de gemeenteraad. De vergadering in het gemeentehuis begint om 20.00 uur en is openbaar toegankelijk.

Vrijdag 27 juni 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2018-03-13 Stemmen op 21 maart voor gemeenteraad en referendum
2016-05-10 Heiloo: toch referendum
2016-04-20 Toch referendum op initiatief van burger
2016-04-07 Uitslag raadgevend referendum
2016-03-18 Referendum 6 april 2016
2016-03-08 Heiloo krijgt raadplegend referendum
2016-02-17 Voorzichtig naar referendum
2016-02-17 Romeyn: ’Het ultieme referendum is de gemeenteraad’
2014-09-10 NCPN petitie voor referendum

Meer nieuws met referendum


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: #JeSuisMark
bron: #JeSuisMark
Bron: #JeSuisMark
bron: #JeSuisMark
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online